Cadet Centre กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง

ตรวจสอบผลการเรียน

ตรวจสอบผลการเรียน 
คอร์สประจำ เสาร์ อาทิตย์ เทอม 1 Pre Test วิชาการ
Pre Test พลศึกษา
ตารางสอน
คอร์สเข้าค่าย เม.ย. 59   Pre Test วิชาการ
Pre Test พลศึกษา
Post Test วิชาการ
Post Test พลศึกษา
พิกัดร่างกาย น้ำหนัก ส่วนสูง ฯลฯ
คอร์สเข้าค่าย มี.ค. 59    Pre Test วิชาการ
ระดับชั้น ม. 4     ม. 3   ม. 2     ม. 1
Pre Test พลศึกษา
ห้อง Gifted    ห้อง 1    ห้อง 2    ห้อง 3

Post Test วิชาการ
ห้อง Gifted    ห้อง 1    ห้อง 2    ห้อง 3

Post Test พลศึกษา
ห้อง Gifted   ห้อง 1   ห้อง 2    ห้อง 3
พิกัดร่างกาย น้ำหนัก ส่วนสูง ฯลฯ
คอร์สประจำ เสาร์ อาทิตย์ เทอม 2 Post Test วิชาการ      พลศึกษา
Pre Test วิชาการและคะแนนทดสอบ ช่างฝีือทหาร
ตารางสอน

คอร์สเข้าค่าย ต.ค. 58

Pre Test วิชาการ
Pre Test พลศึกษา
ทดสอบรายวิชา ม.1 - 2

ทดสอบรายวิชา ม. 3 - 5

พิกัดร่างกาย น้ำหนัก ส่วนสูง ฯลฯ

ตารางสอน

Post Test วิชาการ
Post Test พลศึกษา
คอร์สประจำตลอดปี - เวลากลับจากโรงเรียน ถึงสถาบัน
ภาควิชาการ
- การออกกำลังกายในแต่ละวัน
- การทดสอบพละศึกษาประจำเดือน
คอร์สประจำ เสาร์ อาทิตย์ เทอม 1 ภาควิชาการ
ภาคพละศึกษา

คอร์สวันธรรมดา เทอม 1
จันทร์
– พฤหัสบดี

ภาควิชาการ ม.1
ภาควิชาการ ม. 2 3 4
cctv    คลิกที่นี่