Cadet Centre กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง

เรียนคณิตศาสตร์ Online ฟรี

 วิชาคณิตศาสตร์ เนื้อหา ม.1 - 3 เรื่อง รวมเทคนิคการทำโจทย์ที่ออกข้อสอบบ่อย

 โจทย์ปัญหา สมการสองตัวแปร  โจทย์ปัญหา นำสิ่งของมาผสมกัน แล้วขาย  โจทย์ปัญหา อัตราส่วน ที่เกี่ยวกับอายุ
โจทย์ปัญหา สมการสองตัวแปร Ep.1
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1
โจทย์ปัญหา นำสิ่งของมาผสมกัน แล้วขาย Ep.2
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1    ชุดที่ 2 
โจทย์ปัญหา อัตราส่วน ที่เกี่ยวกับอายุ Ep.3
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1 
โจทย์ปัญหา ท่อน้ำ โจทย์ปัญหา แรงงาน โจทย์ปัญหา ของเหลวผสมกัน
โจทย์ปัญหา ท่อน้ำ Ep.4
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1
โจทย์ปัญหา แรงงาน Ep.5
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1
โจทย์ปัญหา ของเหลวผสมกัน Ep.6
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1
โจทย์ปัญหาตรีโกณมิิติ พร้อมสูตรลัด  โจทย์เปรียบเทียบเลขยกกำลัง  
โจทย์ปัญหาตรีโกณมิิติ พร้อมสูตรลัด Ep.7
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1    ชุดที่ 2
โจทย์เปรียบเทียบเลขยกกำลัง Ep.8
แบบฝึกหัดทบสอบความเข้าใจ ชุดที่ 1