Cadet Centre กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง

"สถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร ช่างฝีมือทหาร พยาบาลสี่เหล่าทัพ นายร้อยตำรวจหญิง"

ปี 65

คอร์สประจำเสาร์ อาทิตย์ เทอม 1

คอร์สประจำเสาร์ อาทิตย์ เทอม 1 ติวเข้านักเรียนจ่าทหารเรือ จ่าอากาศ นายสิบทหารบก

คอร์สประจำ เสาร์ – อาทิตย์ เทอม 1

Onsite - คอร์สติวเข้านักเรียนเตรียมทหาร ค่าใช้จ่าย 13,900 บ./เทอม คอร์สติวเข้านักเรียนจ่าทหารเรือ จ่าอากาศ นายสิบทหารบก ค่าใช้จ่าย 11,900 บ./เทอม
ถ้าต้องการนอนค้างคืนที่สถาบันฯ ชำระเพิ่มเพียง 1,500 บ/เทอม (ชำระค่าจองคอร์ส 3,900 บาท ) 

Online - ค่าใช้จ่าย 4,000 บ./เทอม

- เริ่ม 27 พ.ค. -  17 ก.ย. 66
- วิชาที่สอน  คณิต  วิทย์(ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) อังกฤษ ไทย สังคม
- เหมาะสำหรับนักเรียน ม. 1 2 3 4 5 และ 6

ม.1-2 จำนวน 20 นาย

ม. 3 จำนวน 20 นาย

ม. 4-5 จำนวน 40 นาย

ม.6 หรือเทียบเท่า จำนวน 10 นาย

- คอร์สติวเข้านักเรียนช่างฝีมือทหาร นักเรียนเตรียมทหาร นักเรียนจ่าทหารเรือ จ่าทหารอากาศ นายสิบทหารบก นายสิบตำรวจ และพยาบาลเหล่าทัพ
- สมัครและจองคอร์สเรียนได้ที่นี่ http://bit.ly/form_cadet

สิทธิ์นักเรียนเดิม ได้ส่วนลด 500 บาท

ตารางเรียน

วันเสาร์ เรียนวิชาการ  0900 - 1700

            ฝึกพลศึกษา 1700 - 1800

            ทดสอบข้อสอบเตรียมทหาร ช่างฝีมือ จ่า นายสิบ 1900 -2100 (เฉพาะนักเรียนค้างคืน)

วันอาทิตย์ เรียนวิชาการ 0900 - 1500

นร.ที่อยู่แถว.บ้านฉาง.เมือง.ระยองมีรถตู้ของสถาบันฯรับ - ส่งที่เซ็นทรัลระยองและห้าง Passione Shopping

หมายเหต น้องที่จะมาเข้าค่าย จะต้องได้รับวัคซีน ป้องกัน covid -19 แล้ว

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม               คลิกจองคอร์ส
- เริ่มเรียน วันเสาร์ 0900 กลับ วันอาทิตย์ 1200 (นอนค้างที่สถาบัน 1 คืน)
- สอนครบทั้ง 5 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) อังกฤษ ภาษาไทยและสังคม
-  เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อม โดยเน้นเนื้อหามัธยมต้น และมัธยมปีที่ 4 - 6 จึงสามารถนำไปใช้ที่โรงเรียนได้ และใช้ในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ตามหลักสูตรใหม่ได้
-  ช่วงเย็น มีการฝึกออกกำลัง พลศึกษาครบทั้ง 8 สถานี  วิ่ง ลุกนั่ง ดึงข้อ กระโดดไกล นั่งงอตัว ว่ายน้ำ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบพลศึกษา ที่สนามกีฬา ราชนาวี กม.5 สัตหีบ 
- น้องๆที่อยู่ จังหวัดระยอง มีรถตู้ รับ - ส่ง น้อง โดยรับเวลา 0730 ที่ central ระยอง และไปรับนักเรียนที่แหลมทองระยอง
ขากลับ วันอาทิตย์ จะออกจากสถาบัน เวลา 1230 ไปส่งตามจุดต่างๆ ที่ผ่าน และไปที่สุดท้ายคือ central ระยอง ครับ (เส้นทางชลบุรี ถ้าจำนวนนักเรียนมากพอ ทางสถาบันฯจะจัดรถตู้บริการเพิ่มเติม ต่อไปครับ) ค่ารถตู้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายการเรียน น้องๆที่สนใจขึ้นรถตู้ ต้องชำระค่ารถตู้เพิ่มเติม
- น้องๆที่อยู่ในสัตหีบ ทางสถาบันฯมีรถ รับ ส่ง ฟรี!!!
-  หลังเรียนเสร็จ มีการฝึกภาวะผู้นำ นำแถว สวดมนต์ ร้องเพลงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตนได้ 
- หลังแถวมีการฝึกนั่งสมาธิ เพื่อให้น้องๆทบทวนเนื้อหาที่เรียน และฝึกการมีสมาธิด้วย
-  กลางคืนมีเสริมทำแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาพื้นฐาน และฝึกทำโจทย์ข้อสอบแข่งขันต่างๆ เช่น ข้อสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร เตรียมอุดม ช่างฝีมือทหาร จ่าอากาศ ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย, ข้อสอบ สอวน.
- มีการวิเคราะห์ร่างกาย เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง รวมทั้งการทดสอบสายตา สั้น บอดสี เบื้องต้น เพื่อให้ทางผู้ปกครองทราบ และสามารถแก้ไขได้ทัน
 
- น้องที่อยู่ไกล สามารถมานอนค้างที่สถาบันฯในคืนวันศุกร์ได้  

 

van1
van2 van3

 

 

                               ตารางการปฏิบัติ คอร์ส เสาร์ อาทิตย์
                                      วันเสาร์
0900 - 1200 เรียนวิชา ที่ 1
1200 - 1255 พักเบรค รับประทานอาหารกลางวัน
1255 - 1455 เรียนวิชาที่ 2
1455 - 1505 พักเบรค
1505 - 1705 เรียนวิชาที่ 3
1705 - 1815 เรียนวิชา พลศึกษา
1815 - 1900 รับประทานอาหารเย็น อาบน้ำ ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว
1900 - 2100 ฝึกทำข้อสอบ
2100 - 2130 พักเบรค
2130 - 2145 แถว เช็คยอด ร้องเพลงชาติ ปฏิญาณตน
2145 - 2200 ทำความสะอาด และนั่งสมาธิ
2200 - 2300 ฝึกฝนทำโจทย์ แบบฝึกหัด และข้อสอบ
2345 นอนหมดคน
                             วันอาทิตย์
0700 นักเรียนทั้งหมดตื่นนอน และแถว เช็คยอด
0715 - 0845 รับประทานอาหารเช้า อาบน้ำ ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว
0835 - 0855 แถวประจำเตียงนอน ตรวจการพับเก็บที่นอน
0900 -1200 เรียนวิชาที่ 5 หรืออาจะมีการทดสอบ
1200 นักเรียนทั้งหมด ปล่อยกลับบ้าน