Cadet Centre กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง

female police

คุณสมบัติของนักเรียนที่จะสอบเข้าไปเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง

- นรต.หญิงบุคคลภายนอก (จบ.ม.6 )

  • เกณฑ์สำคัญ ต้องอายุ เกิน 16 ปี แต่ไม่เกิน 21 ปี
  • จบ ม.6หรือเทียบเท่า
  • สูง 160 ซม. ขึ้นไป
  • สายตาไม่สั้น เกินกว่ากำหนด ประมาณ 50-100
  • เรียน รด.มา มีคะแนนเพิ่ม รอบ 2 แต่ไม่มีผลสำหรับรอบแรก
วิชา เนื้อหา คะแนนเต็ม
คณิตศาสตร์ ม.4 ม.5 ม.6 200
วิทยาศาสตร์ (ชีวะ เคมี ฟิสิกส์) ม.4 ม.5 ม.6 200
ภาษาไทย ม.4 ม.5 ม.6 200
ภาษาอังกฤษ ม.4 ม.5 ม.6 200

สอบรอบสอง

ตรวจร่างกาย ตรวจสุขภาพที่ รพ.ตำรวจ

สอบพละศึกษา ว่ายน้ำ 50 เมตร วิ่ง 1000 เมตร

สอบสัมภาษณ์และวัดขนาดร่างกาย พิจารณา ปฏิภาณไหวพริบ เพื่อคัดเลือก บุคคล ว่าเหมาะสมจะเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรหรือไม่

สอบประวัติ ที่สถานีตำรวจ ที่บ้านเกิด

 

 

ระเบียบการสมัครสอบ นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง ปีการศึกษา 58
ดาวโหลดระเบียบการ
- แบบทั่วไป http://bit.ly/rpca_g
- โครงการสิทธิพิเศษ นร.4 จังหวัดชายแดนภาคใต้(ไทย-พุทธ,ไทย-มุสลิม) http://bit.ly/rpca_g_2
รายละเอียด
- รับจำนวนทั่วไป 57 คนและ โควต้า 4 พื้นที่ชายแดนภาคใต้ 3 คน
- อายุไม่ต่ำกว่า 16 - 21 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 30 ม.ค. 37 - 30 ม.ค. 42)
- สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย หรือเทียบเท่า
- สัญชาติไทย บิดามารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทย โดยกำเนิด ยกเว้นบิดาเป็นข้าราชการทหาร ตำรวจ มารดาจะมิใช่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
- หญิงโสด
- ขนาดร่างกายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.
- รับสมัครทาง internet 12 - 30 ม.ค.58 (www.rpca-admission.com)
- สอบรอบแรก(ข้อเขียน) 21 ก.พ. 58 ที่ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต และ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- ประกาศผลสอบรอบแรก 24 ก.พ. 58
- สอบรอบสอง ตรวจร่างกาย พลศึกษาและสัมภาษณ์ 3 - 6 มี.ค. 58
- ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 12 มี.ค. 58
- ทำสัญญามอบตัว 20 มี.ค. 58 ที่ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

น้องๆที่สนใจสอบ สามารถดาวโหลด ข้อสอบเก่า ไปฝึกทำกันได้ที่
http://www.cadetcentre.com/leaning_woman_police.html