Cadet Centre กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง

คอร์สเข้าค่าย ต.ค. 64

64 2

คอร์สปิดเทอมตุลา 64

- ระยะเวลาเรียน 17-31 ตุลาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 2 สัปดาห์

- เลือกเรียนแบบออนไลน์ หรือพักที่สถาบัน

-------------------------------------------------------------------------

เรียนออนไลน์ แบบสอนสด สามารถพูดคุย ซักถามกับครูผู้สอน และดูย้อนหลังได้ตลอด

- ค่าใช้จ่าย แบบออนไลน์ 4,900 บาท

- มีกลุ่มไลน์แบบปิด สามารถติดต่อ ปรึกษา ขอไฟล์เอกสาร และไฟล์ข้อสอบได้ตลอดกับผู้ดูแลกลุ่ม

- เรียนวันละ 6 ชม. (ช่วงเช้า 09.00-12.00 น. ช่วงบ่ายเรียน 13.00-16.00 น.)

- มีเอกสารประกอบการเรียนให้

- มีแบบฝึกหัด และแนวข้อสอบส่งให้ทำมากกว่า 1,000 ข้อ

-----------------------

คลิกจองคอร์สเข้าค่ายได้ที่นี่ http://bit.ly/form_cadet

- เหมาะสำหรับนักเรียนชาย  ม. 1 2 3 4  5 และ 6 ที่อายุไม่เกิน 18 ปี

 • คอร์ส ประเภท เข้าค่ายอยู่ประจำประมาณ 2 สัปดาห์ เหมาะสำหรับนักเรียน ชั้น ม.1, ม.2, ม. 3, ม.4 และ ม.5 ที่ต้องการเตรียมตัวในการสอบเข้าสถาบันที่มีชื่อเสียง และโรงเรียนเตรียมทหาร
 • นักเรียนรับการพัฒนาทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ (ระเบียบวินัย การออกกำลังกาย การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม และฝึกช่วยเหลือตัวเอง)
 • เรียนทุกวันเป็นคอร์สที่เน้นทั้งทางด้านวิชาการ(คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม) และพละศึกษา
 • เรียนเนื้อหากันอย่างเข้มข้น ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้อย่างลึกซึ้ง
 • พร้อมด้วยสูตรคิดลัด คิดเร็ว ลับเฉพาะของ Cadet Centre ที่จะทำให้นักเรียนทำข้อสอบยากๆ ให้กลายเป็นข้อสอบง่ายๆ ได้อย่างไม่น่าเชื่อ
 • ฝึก ทำโจทย์ข้อสอบเก่าที่ใช้ในการออกข้อสอบจริง ทั้ง 4 เหล่า รวมถึงเทคนิคในการทำข้อสอบยก เพื่อการสอบเข้าสถาบันอื่นๆ มากกว่า 1500 ข้อ
 • นักเรียนสามารถฝึกทักษะทางวิชาการเพิ่มเติมได้ตลอดทั้งคืน โดยมีครูคอยให้คำปรึกษาทุกวัน
 • ฝึกพละครบทุกสถานี(วิ่ง 1000 เมตร,วิ่ง 50 เมตร, วิ่งกลับตัว, กระโดดไกล, ดึงข้อ, นั่งงอตัว, ลุกนั่ง และ ว่ายน้ำ 50 เมตร) โดยครู จบวิทยาศาสตร์การกีฬา มีเทคนิค ประสบการณ์ในการสอนสูง ในส่วนว่ายน้ำจะมีการฝึกเพิ่มเติมพิเศษให้กับนักเรียนที่ว่ายน้ำไม่ได้
 • ฝึกพูดรายงานตัว ตอบคำถาม สอนการสอบสัมภาษณ์ เพื่อความพร้อมสูงสุด ให้นักเรียนสามารถสอบผ่านได้ทั้งรอบแรกและรอบสอง
 • มีการดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณะครู ตลอด 24 ชั่วโมง อาหาร 3 มื้อ + อาหารว่าง และบริการซัก - รีด ฟรี
 • ฝึกการนั่งสมาธิ เพื่อให้นักเรียนมีสติ สมาธิ ในการเรียนเพิ่มขึ้น
 • ตรวจร่างกายเบื้องต้น ตรวจสายตา ตาบอดสี น้ำหนัก ส่วนสูง โรคเท้าแบน พร้อมแนะนำวิธีการแก้ไข
 • ช่วยลดปัญหา การติดเกมส์ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์
 • ฝึกให้นักเรียนมีการปรับตัว เข้ากับเพื่อนๆมากขึ้น มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ มากขึ้น
 • ทัศนศึกษา เรือหลวงจักรีนฤเบศ

 คลิกจองคอร์ส

กำหนดการ วันรายงานตัว วันที่ 17 ต.ค. 64 
เวลา 0900 - 1200 นักเรียนทั้งหมดรายงานตัว
1200 - 1600 นักเรียนทั้งหมดทำการทดสอบ Pre Test เพื่อแบ่งห้องเรียน ข้อสอบ มี 5 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคม จำนวนทั้งหมด 160 ข้อ 700 คะแนน ลักษณะข้อสอบ เป็น ข้อสอบเก่าของการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร เตรียมอุดม
1600 - 1730 ออกกำลังกาย
1730 - 1830 รับประทานอาหารเย็น 
1830 - 1930 จัดห้องนอน และห้องเรียน
1930 - 2100 ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว
2100 - 2115 แถวสวดมนต์
2115 - 2200 อ่านหนังสือ ทบทวน ตามลำพัง
2230 นักเรียนทั้งหมดนอนหมดคน

ภาพตัวอย่างผลการตรวจสอบสายตา
testeye