Cadet Centre กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง

คอร์สเรียนนักเรียนนายสิบ นักเรียนจ่าทหารเรือ นักเรียนจ่าอากาศ

คอรสนกเรยนจา นายสบ

เปิดรับสมัคร นักเรียน เริ่มตัวตั้งแต่ เดือน ก.ค. จนถึงสอบ

- รับสมัครนักเรียนชั้นม.5 - 6 หรือเทียบเท่า เพื่อสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก นักเรียนจ่าทหารเรือ นักเรียนจ่าอากาศ (บริการสมัคร และพาไปสอบ)

- รับนักเรียนชายอายุ 18-20 ปี วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า

- รับสมัคร 20 นายเท่านั้น

- ระยะเวลาเรียน 15 ก.ค. - จนถึงสอบภาควิชาการ ปี 64

- เรียนทุกวันเสาร์ อาทิตย์

- ราคา 29,900 บาท ถ้าต้องการค้างคืนวันเสาร์ เพิ่มอีก 3,500 บาท

- เน้นฝึกประสบการณ์ กับการทำโจทย์เสมือนจริง

- สรุปเนื้อหาที่ใช้สอบ และเทคนิคการทำข้อสอบ

- เรียนวิชาการ ควบคู่การเตรียมตัวด้านพลศึกษา

- ฝึกร่างกาย พลศึกษาทั้ง 5 สถานี ว่ายน้ำ วิ่ง ดึงข้อ ลุกนั่ง และดันข้อ โดยครูพลศึกษาที่มีประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบรอบสอง

- ตรวจสายตา และร่างกายเบื้องต้น

- บริการสมัคร และพาไปสอบทั้ง 3 เหล่าทัพ

- บริการรถตู้ไปรับ - ส่ง สำหรับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ พัทยา ศรีราชา ชลบุรี และระยอง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) และนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ สัตหีบ มีรถรับ ส่ง ฟรี!!


สถานที่เข้าค่าย : 
new cadet centre ซอยเขาหมอน สัตหีบ ชลบุรี

จองได้ตั้งแต่วันนี้ ค่าจองคอร์สละ 4,000 บาท รับจำนวนจำกัด

** หากยกเลิกการจอง เงินจองจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ**