Cadet Centre กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง

 คอร์สเข้าค่าย ต.ค. สำหรับนักเรียนหญิง ติวเข้าเป็นนายร้อยตำรวจหญิง พยาบาลสี่เหล่าทัพ
คอร์สเข้าค่าย นายร้อยตำรวจหญิง

 

คอร์สเข้าค่าย ต.ค.  เริ่มอาทิตย์ที่ 4 - 25 ต.ค. 58  เข้าที่ สถาบันกวดวิชา Cadet Centre กม.5 สัตหีบ ชลบุรี
- ค่าใช้จ่าย 16,900 บ./เทอม (ค่าจอง 3,500 บาท)
- วิชาที่สอน  คณิต  วิทย์(ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) อังกฤษ ไทย พร้อมฝึก พละศึกษา วิ่งและว่ายน้ำ

- เหมาะสำหรับนักเรียนหญิง  ม. 4 5 และ 6

 • คอร์ส ประเภท เข้าค่ายอยู่ประจำประมาณ 3 สัปดาห์ เหมาะสำหรับนักเรียน ชั้น ม.4, ม.5 และ ม.6 ที่ต้องการเตรียมตัวในการสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจหญิง และพยาบาลสี่เหล่าทัพ
 • นักเรียนรับการพัฒนาทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ (ระเบียบวินัย การออกกำลังกาย การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม และฝึกช่วยเหลือตัวเอง)
 • เรียนทุกวันเป็นคอร์สที่เน้นทั้งทางด้านวิชาการ(คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ) และพละศึกษา
 • เรียนเนื้อหากันอย่างเข้มข้น ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้อย่างลึกซึ้ง
 • พร้อมด้วยสูตรคิดลัด คิดเร็ว ลับเฉพาะของ Cadet Centre ที่จะทำให้นักเรียนทำข้อสอบยากๆ ให้กลายเป็นข้อสอบง่ายๆ ได้อย่างไม่น่าเชื่อ
 • ฝึก ทำโจทย์ข้อสอบเก่า นายร้อยตำรวจหญิง ที่ใช้ในการออกข้อสอบจริง ตั้งแต่ปี 2552 - 2560 ฯลฯ มากกว่า 1000 ข้อ
 • นักเรียนสามารถฝึกทักษะทางวิชาการเพิ่มเติมได้ตลอดทั้งคืน โดยมีครูคอยให้คำปรึกษาทุกวัน
 • ฝึกพละศึกษา เน้นวิ่งและว่ายน้ำ โดยครู จบวิทยาศาสตร์การกีฬา มีเทคนิค ประสบการณ์ในการสอนสูง ในส่วนว่ายน้ำจะมีการฝึกเพิ่มเติมพิเศษให้กับนักเรียนที่ว่ายน้ำไม่ได้
 • ฝึกพูดรายงานตัว ตอบคำถาม สอนการสอบสัมภาษณ์ เพื่อความพร้อมสูงสุด ให้นักเรียนสามารถสอบผ่านได้ทั้งรอบแรกและรอบสอง
 • มีการดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณะครู ตลอด 24 ชั่วโมง อาหาร 3 มื้อ + อาหารว่าง และบริการซัก - รีด ฟรี
 • บริการสมัคร และ พาไปสอบ เข้า รร.นายร้อยตำรวจหญิง
 • ฝึกการนั่งสมาธิ เพื่อให้นักเรียนมีสติ สมาธิ ในการเรียนเพิ่มขึ้น
 • ช่วยลดปัญหา การติดเกมส์ ติดเพื่อน ติดโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์
 • ฝึกให้นักเรียนมีการปรับตัว เข้ากับเพื่อนๆมากขึ้น มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ มากขึ้น
 • ทัศนศึกษา เรือหลวงจักรีนฤเบศ

คลิกจองคอร์ส

กำหนดการ วันรายงานตัววันอาทิตย์ที่ 1 ต.ค. 60
เวลา 0900 - 1200 นักเรียนทั้งหมดรายงานตัว
1200 - 1600 นักเรียนทั้งหมดทำการทดสอบ Pre Test เพื่อแบ่งห้องเรียน ข้อสอบ มี 4 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย   ลักษณะข้อสอบ เป็น ข้อสอบเก่าของโรงเรียนนายร้อยตำรวจหญิง ฯลฯ
1600 - 1730 ออกกำลังกาย
1730 - 1830 รับประทานอาหารเย็น 
1830 - 1930 จัดห้องนอน และห้องเรียน
1930 - 2100 ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว
2100 - 2115 แถวสวดมนต์
2115 - 2200 อ่านหนังสือ ทบทวน ตามลำพัง
2230 นักเรียนทั้งหมดนอนหมดคน