Cadet Centre กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง

ปี 64

คอร์สเก็บตัว เตรียมตัวสอบรอบ 2 (นักเรียนที่เรียนกับสถาบัน Cadet Centre ได้รับส่วนลดพิเศษ)  

การันตี ผลงานปีล่าสุด คะแนนพละ เหล่า ทบ.  สูงกว่า 900 คะแนน (เต็ม 1,000 คะแนน)
- เริ่ม 5 – 13 เม.ย. ที่ สโมสรอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช

ตารางการปฏิบัติ

 1. เช้า กลางวัน เย็น ฝึกพละศึกษาทั้ง 8 สถานี

 2. บ่าย ฝึกทำข้อสอบสุขภาพจิต วิภาววิสัย

 3. กลางคืน ฝึกสัมภาษณ์

(นักเรียนที่เรียนกับสถาบัน Cadet Centre ได้รับส่วนลดพิเศษ)

ฝึก โดยทีมงานครูพลศึกษาประจำสถาบันฯ ครูฐพน พันธุ์พุกและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ครูสุวิชา เข็มเพ็ชร จบวิทยาศาสตร์การกีฬา จากมหาวิทยาลัยมหิดล

การันตี ผลงานปีล่าสุด คะแนนพละ เหล่า ทบ.  สูงกว่า 900 คะแนน (เต็ม 1,000 คะแนน)

ตัวอย่าง คะแนนสอบของนักเรียนที่เก็บตัว ล่าสุด ปี 2557
ชุษณะ นาทันตรึก
1. ดึงข้อ 12 ที
2. งอตัว ได้ 21 ซม.
3. ลุกนั่ง ได้ 29 ครั้ง
4. กระโดดไกล ได้ 210 ซม.
5. วิ่งเก็บของ ได้ 8.5 วินาที
6. วิ่ง 50 เมตร ได้ 6.5 วินาที
7. วิ่ง 1 กิโลเมตร ได้ 3.26 นาที
8. ว่ายน้ำ 50 เมตร ได้ 37 วินาที
รวมคะแนนทั้งหมด 935 จากเต็ม 1,000 คะแนน

ณัฎฐ์ ไทยแย้ม
1. ดึงข้อ 20 ที
2. งอตัว ได้ 21 ซม.
3. ลุกนั่ง ได้ 30 ครั้ง
4. กระโดดไกล ได้ 210 ซม.
5. วิ่งเก็บของ ได้ 10 วินาที
6. วิ่ง 50 เมตร ได้ 7 วินาที
7. วิ่ง 1 กิโลเมตร ได้ 3.45 นาที
8. ว่ายน้ำ 50 เมตร ได้ 34 วินาที
รวมคะแนนทั้งหมด 940 จากเต็ม 1,000 คะแนน

ณัชพล โยปัดทุม
1. ดึงข้อ 18 ที
2. งอตัว ได้ 20 ซม.
3. ลุกนั่ง ได้ 30 ครั้ง
4. กระโดดไกล ได้ 210 ซม.
5. วิ่งเก็บของ ได้ 10.2 วินาที
6. วิ่ง 50 เมตร ได้ 7.4 วินาที
7. วิ่ง 1 กิโลเมตร ได้ 3.26 นาที
8. ว่ายน้ำ 50 เมตร ได้ 40 วินาที
รวมคะแนนทั้งหมด 904 จากเต็ม 1,000 คะแนน

จักรภัทร สงรอด
1. ดึงข้อ 20 ที
2. งอตัว ได้ 20 ซม.
3. ลุกนั่ง ได้ 30 ครั้ง
4. กระโดดไกล ได้ 210 ซม.
5. วิ่งเก็บของ ได้ 9.5 วินาที
6. วิ่ง 50 เมตร ได้ 7.0 วินาที
7. วิ่ง 1 กิโลเมตร ได้ 3.39 นาที
8. ว่ายน้ำ 50 เมตร ได้ 42วินาที
รวมคะแนนทั้งหมด 938 จากเต็ม 1,000 คะแนน