ที่ 1 เตรียมทหาร ปี 55

ที่ 1 เตรียมทหร ปี 54

ติดต่อสอบถาม

call_center.jpg

Fan Box

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
like2.jpg
ผลสอบข้างเผือก และ เฉลยข้อสอบ โครงการช้างเผือก ประจำปี 2556 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 18 November 2012 07:23

โรงเรียนนายเรืออากาศ

ประกาศโครงการช้างเผือก โรงเรียนนายเรืออากาศ

ตามที่ โรงเรียนนายเรืออากาศได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการช้างเผือก ฯ ไปแล้วนั้น ขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบทั้งประเภทช้างเผือก และประเภทสมทบ จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการสมัครสอบเข้าเป็น นตท. (ในส่วนของ ทอ.) โดยจะได้รับระเบียบการและใบสมัครสอบทางไปรษณีย์ทุกคน เมื่อได้รับแล้วหากมีความประสงค์สมัครสอบเข้าเป็น นตท.(ในส่วนของ ทอ.) ให้ส่งหลักฐานการสมัครสอบทางไปรษณีย์ เท่านั้น โดยไม่ต้องชำระค่าสมัครสอบ และไม่ควรสมัครสอบด้วยช่องทางอื่นๆ เพราะจะทำให้ซ้ำซ้อนและไม่สามารถสมัครสอบได้ หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามได้ที่ กองสถิติและประเมินผล โรงเรียนนายเรืออากาศ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๕๓๔ ๓๖๒๕ - ๗

ประกาศผลสอบโครงการช้างเผือก 56

โรงเรียนนายเรืออากาศขอประกาศผลการสอบตามโครงการช้างเผือก 56 โดยมีรายละเอียดังนี้

 

 

 

ประกาศ เฉลยข้อสอบ โครงการช้างเผือกโรงเรียนนายเรืออากาศ ปี 2556 มาแล้วครับ
ดาวโหลดได้ที่นี่เลย
http://www.cadetcentre.com/download/ans_white56.pdf

 

ส่วนข้อสอบ สามารถดาวโหลดได้ที่นี่ เช่นกันครับ
http://www.cadetcentre.com/download/whiteelephant_56.pdf

“รับสมัครนักเรียนโครงการช้างเผือก ประจำปี 2556”

 

 

กำหนดรายละเอียดดังนี้

รูปแบบการรับสมัคร มี 2 รูปแบบ คือ

1. นักเรียนช้างเผือก ได้รับสิทธิประโยชน์ (ตามที่โครงการช้างเผือกฯ กำหนด)

2. นักเรียนสมทบ จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใดๆ แต่จะได้รับระเบียบการใบสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ฟรี 1 เล่ม โดยกำหนดให้สมัครสอบทางไปรษณีย์ และยกเว้นไม่ต้องชำระเงินค่าสมัครสอบภาควิชาการ

 

คุณสมบัตินักเรียนช้างเผือก มีดังนี้

1. เป็นนักเรียนชายกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ได้เกรดไม่ต่ำกว่า 3.25 ของปีการศึกษา 2554(คะแนนเฉลี่ยสะสม ม.1 และ ม.2) และสถานศึกษาไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. อายุ 14 – 17 ปีบริบูรณ์ คือ ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2539 – 2542

3. มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดจะต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

หมายเหตุ ไม่ต้องชำระเงินค่าสมัครสอบ  
คุณสมบัตินักเรียนสมทบ มีดังนี้

1. เป็นนักเรียนชายกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ของปีการศึกษา 2554 และไม่จำกัดพื้นที่สถานศึกษา

2. คุณสมบัติเหมือนนักเรียนช้างเผือกในข้อ 2 และ 3

หลักฐานการรับสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ติดรูปถ่ายในใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ

2. เขียนข้อความในใบสมัครให้ครบถ้วน แล้วลงชื่อผู้สมัคร (ใบสมัครใช้ถ่ายเอกสารได้)

3. สำเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือสำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน( 4 เทอม - ม.1 และ ม.2)  และจะต้องระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ชัดเจน ผู้สมัครลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ควรติดต่อขอหลักฐานดังกล่าว ตั้งแต่ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 )

เพื่อความสะดวกในการสมัคร)

หมายเหตุ หากผู้สมัครไม่มีหลักฐานการศึกษามาแสดง เจ้าหน้าที่จะไม่ดำเนินการรับสมัครให้
สมัครด้วยตนเอง วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2555 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
สถานที่รับสมัคร โรงเรียนนายเรืออากาศ และหน่วยกองบินต่างๆ ของ ทอ.ทั่วประเทศ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่ กองสถิติและประเมินผล โรงเรียนนายเรืออากาศ  โทร. 02 5343624 - 7 

ดาวน์โหลดเอกสาร
1.ระเบียบการ

2.ใบสมัครช้างเผือก
3.แบบสอบถามLast Updated on Tuesday, 18 December 2012 09:10
 

โรงเรียนเตรียมทหาร

สัมภาษณ์ พลศึกษา

แบบสำรวจ

คุณอยากเป็นเหล่าอะไรมากที่สุด
 

บุคคลที่ Online

We have 2 guests online

สถิติผู้เข้าชม

Content View Hits : 273898Powered by Joomla!. Designed by: free Joomla template dot biz domain Valid XHTML and CSS.