สถาบันกวดวิชา Cadet Centre สัตหีบ ชลบุรี
ผลงานปี57 สอบติดนักเรียนเตรียมทหาร 11 คน ช่างฝีมือทหาร 1 คน
ผลงานปี56 สอบติด 19 คน 59 ที่
ที่ 1 เตรียมทหาร เหล่าทหารเรือ ปี 54 นตท.ศรนรินท์ ชัยยอดพรม
ที่ 1 เตรียมทหาร เหล่าทหารเรือ ปี 55 นตท.รชฤทธิ์ จำปาหวาย
บรรยากาศ ฝึกพละศึกษา

เป้าหมายของสถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร Cadet Centre

สัมภาษณ์ ครอบครัว นตท.วัชรากร ศรีสว่าง รุ่น 57

สัมภาษณ์ ครอบครัว นตท.ณัทดรัณ คุรุวิชญา รุ่น 57

สัมภาษณ์ ครอบครัว นตท.นนทวรรต ผ่านไชย รุ่น 57

ที่ 1 เตรียมทหาร ปี 55

ที่ 1 เตรียมทหาร ปี 54

โรงเรียนเตรียมทหาร

สัมภาษณ์ พลศึกษา

ติดต่อสอบถาม

แนะแนวการศึกษา

like2.jpg

ผลงาน เกียรติยศ ของสถาบัน Cadet Centre

สถิติผู้เข้าชม

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
474654

ตรวจตาบอดสี