ติดต่อสอบถาม

แนะแนวการศึกษา

like2.jpg

ประกาศผล และ กำหนดการสอบ

ตารางการสมัครสอบ 4 เหล่าทัพ ปี57

 

เหล่า/ขั้นตอน
ตำรวจ
ทหารอากาศ
 ทหารบก
ทหารเรือ
รับสมัครทาง Internet

 3 ก.พ.57 
- 10 มี.ค.57
>>สมัครที่นี่

2 ม.ค.-17 ก.พ.57 
>>สมัครที่นี่
 9 ธ.ค.56-20มี.ค.57
>>สมัครที่นี่
>>ระเบียบการทั่วไป
 22มกรา- 10 มีนา 57
>>สมัครที่นี่
ค่าสมัคร 
(ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

 350 บาทถ้วน

 300 บาทถ้วน  350 บาทถ้วน  ทหารเรือหรือ
ตำรวจน้ำอย่างเดียว
300 บาท
ทหารเรือและตำรวจน้ำ
450 บาท
สอบภาควิชาการ

 1 เมษา 57

 4เมษา57 2 เมษา 57   5 เมษา 57
สถานที่สอบ

 ม.รามคำแหง1
(หัวหมาก)
>>แผนที่
ม.รามคำแหง2
(บางนา)
>>แผนที่

ม.รามคำแหง1
(หัวหมาก)
ม.เกษมบัณฑิต
(พัฒนาการ)
ม.ธรรมศาสตร์(รังสิต)
>>แผนที่มธ.รังสิต
>>แผนผังมธ.รังสิต
ม.เกษมบัณฑิต
ม.ราชภัฏพระนคร
ม.รามคำแหง2(บางนา)
>>แผนที่
>>แผนผัง 

ประกาศผลสอบรอบวิชาการ
Internet

 10 เมษา 57
>> ที่นี่

10 เมษา 57
>> ที่นี่ 
10 เมษา 57
>> ที่นี่ 
10 เมษา 57
>> ที่นี่ 
รายงานตัวด้วยตนเอง
(รอบวิชาการ)

 11 เมษา 57 
@โรงเรียนนายเรือ
อากาศ กทม.

11 เมษา 57 
@โรงเรียนนายเรือ
อากาศ กทม. 
 11 เมษา 57 
@โรงเรียนนายเรือ
อากาศ กทม.
 11 เมษา 57 
@โรงเรียนนายเรือ
อากาศ กทม.
ตรวจร่างกาย 17-18 เมษา 57
โรงพยาบาลตำรวจ
กทม.
23-27 เมษา 57 5 -8 พ.ค.57  28เมษา - 2 พฤษภา 57
สอบพละ

19-20 เมษา 57
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

 23 - 27 เมษา 57 5 -8 พ.ค.57 30เมษา-3พฤษภา57
ประกาศผลสอบรอบ2
Internet

 13 พฤษภา 57
>>ที่นี่

 13 พฤษภา 57
>>ที่นี่
13 พฤษภา 57
>>ที่นี่ 
 13 พฤษภา 57
>>ที่นี่
เปิดภาคการศึกษา

ตามปฏิทิน 
โรงเรียนเตรียมทหาร
>> ที่นี่

ตามปฏิทิน 
โรงเรียนเตรียมทหาร
>> ที่นี่
ตามปฏิทิน 
โรงเรียนเตรียมทหาร
>> ที่นี่
ตามปฏิทิน 
โรงเรียนเตรียมทหาร
>> ที่นี่

 

หมวดหมู่รอง