ติดต่อสอบถาม

แนะแนวการศึกษา

like.jpg

โรงเรียนนายร้อย จปร.

ผลสอบ เป็นตัวจริง นตท. ทบ. (ทหารบก) ปี 57

ประกาศผลสอบรอบสอง ของนักเรียนเตรียมทหาร เหล่าทหารบก ปี57 เป็นตัวจริง 224 คน สำรอง 302 คน

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ Cadet Centre ที่สอบติดเป็นตัวจริงของเหล่า ทหารบก ได้แก่
1. ปัณณภัทร อธิพงศ์ภาพร
2. ปีลันธ์ โพธิ์บุญ
3. ณัฎฐ์ ไทยแย้ม 
4. ศิวัช เชิงดี (เรียนคอร์สเก็บตัวรอบ 2)
5. จักรภัทร สงรอด (เรียนคอร์สเก็บตัวรอบ 2)
6. วิทวัส เกื้อมณี (เรียนคอร์สเก็บตัวรอบ 2)

และน้องที่สอบติดตัวสำรอง ได้แก่
1. ชุษณะ นาทันตรึก สำรองที่ 37
2. ชัยพฤกษ์ เชื้อฉ่ำหลวง สำรองที่ 5 (เรียนคอร์สเก็บตัวรอบ 2)
3. ณัชพล โยปัดทุม สำรองที่ 135 (เรียนคอร์สเก็บตัวรอบ 2)

สามารถดูรายชื่อนักเรียนทั้งหมดที่สอบผ่านได้ที่ ลิงค์นี้ครับ
ตัวจริง http://goo.gl/z5P5Lu
สำรอง http://goo.gl/DJAfi7

 

ประกาศผลสอบรอบแรกเหล่า ทหารบก ปี57
ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก (ภาควิชาการ) จำนวน 654 คน

สามารถดาวโหลดดูรายชื่อได้จากที่นี่
http://goo.gl/pjxc7n

ระเบียบการสมัคร นตท. ของกองทัพบก ปี56

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ปี56

นายร้อยจปร.

ดาวโหลดระเบียบการสมัครได้ที่นี่ 
http://www.cadetcentre.com/download/56/crma56.pdf

สรุป
1.สมัครทาง อินเตอร์เน็ต http://www.crma.ac.th/ ตั้งแต่ 14 ม.ค. - 28 ก.พ. 56
2. สมัครด้วยตัวเอง ที่รร.นายเรืออากาศ 9 - 13 มี.ค.56
3. สอบวิชาการ วันเสาร์ที่ 30 มี.ค. 56 ที่ ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)รามคำแหง 2 
4. การสอบวิชาการ ตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของกระทรวงศึกษาธิการ มีคะแนนรวม 700 คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 วิทยาศาสตร์ 220 คะแนน
4.2 คณิตศาสตร์ 220 คะแนน
4.3 ภาษาอังกฤษ 150 คะแนน
4.4 ภาษาไทยและสังคม 110 คะแนน

การสอบผ่าน จะต้องทำคะแนนภาษาอังกฤษ ได้ไม่ต่ำกว่า 30%

5. ประกาศผลสอบรอบแรก วิชาการ 9 เม.ย. 56
6. การสอบรอบ 2 เริ่ม 16 เม.ย. - 21 เม.ย. 56 ที่ รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก
6.1 การทดสอบวิภาววิสัย และการสอบสุขภาพจิต มีผ่านกับไม่ผ่าน
6.2
ตรวจสุขภาพ มีผ่านกับไม่ผ่าน
6.3 การสอบสัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา มีผ่านกับไม่ผ่าน
6.4 สอบพลศึกษา มี 8 รายการ คือ ลุกนั่ง 30 วินาที, นั่งงอตัว, ยืนกระโดด,ดึงข้อ, วิ่งกลับตัว, วิ่ง 50 เมตร, ว่ายน้ำ 50 เมตร และวิ่ง 1,000 เมตร

7. ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 13 พ.ค. 56
8. รายงานตัวทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 15 พ.ค. 56

จึงขอแจ้งให้น้องๆ Cadet Centre ทุกคน ทราบและเตรียมตัวให้พร้อม

ประกาศ สมัครและสอบ ของ โรงเรียนนายร้อย จปร.ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2557
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก (ภาควิชาการ) จำนวน 654 คน

สามารถดาวโหลดดูรายชื่อได้จากที่นี่
http://goo.gl/pjxc7n

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศ สมัครและสอบ ของ โรงเรียนนายร้อย จปร.ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศผลสอบ ของ นตท. ทบ. (ทหารบก) ปี 55 มาแล้ว

ผลการสอบ รอบสอบ ของนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของ ทหารบก ปี 55 ประกาศ แล้วครับ

ผลสอบ นตท.ในส่วนของ ทหารเรือ ปี 55 รอบสองมาแล้ว

ขอแสดงความยินดีกับ น้องๆที่สอบผ่าน เป็น นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 56 นะครับ
นักเรียนของ Cadet Center สอบผ่าน มี 2 คน ดังนี้ 
1. ณัฐดนัย เสงี่ยมวิบูล
2. เตชิต ฤทธิ์สิงห์

สามารถดาวโหลด หมายเลขประจำตัวสอบ ของผู้ที่สอบผ่านรอบสอง นตท.ในส่วนของ ทหารบก ปี55 ได้ที่นี่

http://cadetcentre.com/images/55/crma55_2.pdf

 

 

ประกาศ ผลสอบรอบแรก นตท. ทบ. (ทหารบก) ปี 55 ดังนี้

http://cadetcentre.com/images/55/crma55.pdf

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน Cadet Centre จำนวน 6 นาย ที่สอบผ่านรอบแรก ดังนี้

1. รชฤทธิ์ ได้ลำดับที่ 6
2. เตชิต ได้ลำดับที่ 105
3. วัชรากร ได้ลำดับที่ 168
4. ณัฐดนัย ได้ลำดับที่ 178
5. นันทวรรต ได้ลำดับที่ 227
6. นนทวรรต ได้ลำดับที่ 386

 

ประกาศ สมัครและสอบ ของ โรงเรียนนายร้อยจปร. ประจำปีการศึกษา 2558

 ประกาศ สมัครและสอบ นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนโรงเรียนนายร้อยจปร. 2558 

การสมัครสอบ นักเรียนเตรียมทหาร เหล่าทหารบก

คุณสมบัติสอบนักเรียนเตรียมทหาร 58


สรุปรายละเอียดดังนี้
- กำลังศึกษาอยู่ ม. 3 หรือจบการศึกษา ม.ต้น หรือเทียบเท่า
- อายุ 15 - 17 ปี (1 ม.ค. 41 - 31 ธ.ค. 43)

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศ สมัครและสอบ ของ โรงเรียนนายร้อยจปร. ประจำปีการศึกษา 2558