ติดต่อสอบถาม

แนะแนวการศึกษา

like2.jpg

ประกาศ สมัครและสอบ ของ โรงเรียนนายร้อยจปร. ประจำปีการศึกษา 2558

 ประกาศ สมัครและสอบ นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนโรงเรียนนายร้อยจปร. 2558 

การสมัครสอบ นักเรียนเตรียมทหาร เหล่าทหารบก

คุณสมบัติสอบนักเรียนเตรียมทหาร 58


สรุปรายละเอียดดังนี้
- กำลังศึกษาอยู่ ม. 3 หรือจบการศึกษา ม.ต้น หรือเทียบเท่า
- อายุ 15 - 17 ปี (1 ม.ค. 41 - 31 ธ.ค. 43)

- สัญชาติไทย บิดามารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทย โดยกำเนิด ยกเว้นบิดาเป็นข้าราชการทหาร ตำรวจ มารดาจะมิใช่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
-
รับสมัครทาง internet ม.ค. - 15 มี.ค. 58 
http://precadet58.crma.ac.th/precadet58/index.asp

-
สอบวิชาการ 2 เม.ย.58 ที่ ม.ธรรมศาสตร์รังสิต และ ม.เกษมบัณฑิต และม.ราชภัฏพระนคร
-
รายละเอียดคะแนนสอบวิชาการดังนี้ (ใช้เวลาสอบ 4 ชม.)
1.
วิทยาศาสตร์ 220 คะแนน
2.
คณิตศาสตร์ 220 คะแนน
3.
ภาษาอังกฤษ 150 คะแนน (ต้องผ่านเกณฑ์ 30%)
4.
ภาษาไทยและสังคม 110 คะแนน
-
ประกาศผลสอบรอบวิชาการ 8 เม.ย. 58
-
ทดสอบวิภาววิสัย 9 เม.ย. 58

-
สอบรอบสอง จ.– พฤ 7 พ.ค. 58 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.
ตรวจสุขภาพ ตรวจขนาดรุูปร่าง ลักษณะความสมบูรณ์ของร่างกาย ตรวจโรคและความพิการที่ขัดต่อการเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
2.
สอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา
3.
สอบพลศึกษา ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 8 รายการ คือ ลุกนั่ง 30 วิ, นั่งงอตัว, ดึงข้อ, ยืนกระโดดไกล, วิ่งกลับตัว, วิ่ง 50 เมตร, ว่ายน้ำ 50 เมตร และวิ่ง 1,000 เมตร (หากว่ายน้ำไม่ได้ หรือว่ายน้ำไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ถือว่าสอบไม่ผ่าน)
-
ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย วันอังคารที่ 12 พ.ค. 58
ดาวโหลดระเบียบการ ได้ที่นี่
http://bit.ly/crma58