ติดต่อสอบถาม

แนะแนวการศึกษา

like2.jpg

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ผลสอบผ่านรอบแรกของ นตท. ตำรวจ (ตำรวจ) ปี 57

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ Cadet Centre ที่สอบผ่าน รอบแรก ของนักเรียนเตรียมทหาร เหล่า ตำรวจ จำนวนทั้งหมด 12 นาย
โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. อัครวีร์ ศรีทองอินทร์ ได้ลำดับที่ 51
2. ชนม์ บุญวงศ์โสภณ ได้ลำดับที่ 65
3. รัฐนันท์ เอี่ยมตระกูล ได้ลำดับที่ 158
4. วิกรม อุดมชนะรุ่งโรจน์ ได้ลำดับที่ 194
5. วรณ คณะธรรม ได้ลำดับที่ 170
6. ธีร์จุฑา หงษา ได้ลำดับที่ 220
7. ศรัณยู ธรรมมา ได้ลำดับที่ 252
8. ธนกฤต ชินธนเศรษฐ์ ได้ลำดับที่ 377
9. กานต์ดนัย กล้าหาญ ได้ลำดับที่ 391
10. ฐากูร สุขเกษม ได้ลำดับที่ 504
11. ธนนัฏฐ์ ช้างชน ได้ลำดับที่ 516
12. ณัฐดนัย สมานโสร ได้ลำดับที่ 541

และขอให้น้องๆ ทั้ง 12 นาย สามารถสอบผ่านรอบสอง ได้เป็นนักเรียนเตรียมทหาร อย่างที่ตั้งใจไว้นะครับ
นักเรียนสอบผ่านรอบแรก


ดาวโหลด ผลการสอบรอบแรกของเหล่า นายร้อยตำรวจ ปี 58ได้ที่นี่
http://bit.ly/rpca_1_58

 

 

ระเบียบการสมัคร นตท. ของตำรวจ ปี56

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของนายร้อยตำรวจ ปี56

ดาวโหลดกำหนดการสอบได้ที่นี่
http://www.cadetcentre.com/download/56/rpca_56.pdf

และระเบียบการสมัครได้ที่นี่
http://www.cadetcentre.com/download/56/announce_preCad2556.pdf

สมัครนายร้อยตำรวจปี 56
สรุป
1.สมัครทาง อินเตอร์เน็ต http://www.rpca-admission.com/ ตั้งแต่ 4 ก.พ. - 15 มี.ค. 56
2. สอบวิชาการ วันจันทร์ที่ 8 เม.ย.56 ที่ ม.ราม1 และ ม.ราม 2
3. ประกาศผลสอบรอบแรก วิชาการ 10 เม.ย. 56
4. การสอบรอบ 2 เริ่ม 7 - 11 พ.ค.56 ที่ รร.นายร้อยตำรวจ จ.นครปฐม
5. ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 13 พ.ค. 56
6. รายงานตัวทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 15 พ.ค. 56

ประกาศ สมัครและสอบ ของ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปี55

สอบนายร้อยตำรวจปี 55

ดาวโหลด ตารางการสมัครและสอบ เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2555

http://www.cadetcentre.com/download/police_55.pdf

สมัตรและสอบ นายร้อยตำรวจ ปี 55

สมัตรและสอบ นายร้อยตำรวจ ปี 55


ประกาศผลสอบ ของ นตท. ตร. (นายร้อยตำรวจ) ปี 55 มาแล้ว

ผลการสอบ รอบสอบ ของนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปี 55 ประกาศ แล้วครับ

สามารถดาวโหลด หมายเลขประจำตัวสอบ ของผู้ที่สอบผ่านรอบสอง นตท.ในส่วนของ ตำรวจ ปี55 ได้ที่นี่

http://cadetcentre.com/images/55/rpca55_2.pdf

ผลการสอบ รอบแรก ของ นตท. ตร. (โรงเรียนนายร้อยตำรวจ) ประกาศแล้วครับ

นักเรียนของ Cadet Center ที่สอบ ผ่าน มี 7 คน ดังนี้
1. รชฤทธิ์ ได้ลำดับที่ 17
2. ณัฐดนัย ได้ลำดับที่ 124
3. นนทวรรต ได้ลำดับที่ 202
4. เตชิต ได้ลำดับที่ 216
5. สิรวิชญ์ ได้ลำดับที่ 243
6. นันทวัตร ได้ลำดับที่ 278
7. วัชรากร ได้ลำดับที่ 367

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่าน
http://cadetcentre.com/images/55/rpca55.pdf

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ประกาศ สมัครและสอบ ของ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจ ประจำปี 2557
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก (ภาควิชาการ) 
http://goo.gl/RIeF0n

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศ สมัครและสอบ ของ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2557