ติดต่อสอบถาม

แนะแนวการศึกษา

like.jpg

ผลสอบผ่านรอบแรกของ นตท. ตำรวจ (ตำรวจ) ปี 57

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ Cadet Centre ที่สอบผ่าน รอบแรก ของนักเรียนเตรียมทหาร เหล่า ตำรวจ จำนวนทั้งหมด 12 นาย
โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. อัครวีร์ ศรีทองอินทร์ ได้ลำดับที่ 51
2. ชนม์ บุญวงศ์โสภณ ได้ลำดับที่ 65
3. รัฐนันท์ เอี่ยมตระกูล ได้ลำดับที่ 158
4. วิกรม อุดมชนะรุ่งโรจน์ ได้ลำดับที่ 194
5. วรณ คณะธรรม ได้ลำดับที่ 170
6. ธีร์จุฑา หงษา ได้ลำดับที่ 220
7. ศรัณยู ธรรมมา ได้ลำดับที่ 252
8. ธนกฤต ชินธนเศรษฐ์ ได้ลำดับที่ 377
9. กานต์ดนัย กล้าหาญ ได้ลำดับที่ 391
10. ฐากูร สุขเกษม ได้ลำดับที่ 504
11. ธนนัฏฐ์ ช้างชน ได้ลำดับที่ 516
12. ณัฐดนัย สมานโสร ได้ลำดับที่ 541

และขอให้น้องๆ ทั้ง 12 นาย สามารถสอบผ่านรอบสอง ได้เป็นนักเรียนเตรียมทหาร อย่างที่ตั้งใจไว้นะครับ
นักเรียนสอบผ่านรอบแรก


ดาวโหลด ผลการสอบรอบแรกของเหล่า นายร้อยตำรวจ ปี 58ได้ที่นี่
http://bit.ly/rpca_1_58