ติดต่อสอบถาม

แนะแนวการศึกษา

like2.jpg

ระเบียบการสมัคร นตท. ของกองทัพเรือ ปี56

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ปี56

สมัครนายเรือ 56

ดาวโหลดระเบียบการสมัครได้ที่นี่ 
http://www.cadetcentre.com/download/rtna2556.pdf


สรุป
1.สมัครทาง อินเตอร์เน็ต http://www.rtna.ac.th/ ตั้งแต่ 7 ม.ค. - 22 ก.พ. 56
2. สมัครด้วยตัวเอง ที่รร.นายเรือ(สมุทรปราการ๗ 9 - 14 มี.ค.56
3. สอบวิชาการ วันที่ 6 เม.ย. 56 ที่ ม.รามคำแหง 2 
4. การสอบวิชาการ ตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของกระทรวงศึกษาธิการ มีคะแนนรวม 700 คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 วิทยาศาสตร์ 220 คะแนน
4.2 คณิตศาสตร์ 220 คะแนน
4.3 ภาษาอังกฤษ 160 คะแนน
4.4 ภาษาไทยและสังคม 100 คะแนน

การสอบผ่าน จะต้องทำคะแนนภาษาอังกฤษ ได้ไม่ต่ำกว่า 40%

5. ประกาศผลสอบรอบแรก วิชาการ 11 เม.ย. 56
6. การสอบรอบ 2 เริ่ม 28 เม.ย. - 4 พ.ค. 56 ที่ รร.นายเรือ
6.1 ตรวจสุขภาพ มีผ่านกับไม่ผ่าน
6.2 การสอบสัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา มีผ่านกับไม่ผ่าน
6.3 สอบพลศึกษา มี 8 รายการ คือ ลุกนั่ง 30 วินาที, นั่งงอตัว, ยืนกระโดด,ดึงข้อ, วิ่งกลับตัว, วิ่ง 50 เมตร, ว่ายน้ำ 50 เมตร และวิ่ง 1,000 เมตร คิดเป็น 100 คะแนน เพื่อนำไปรวมกับคะแนนสอบภาควิชาการ ใช้จัดลำดับที่ใหม่ เพื่อประกาศผลการสอบรอบสุดท้ายต่อไป

7. ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 13 พ.ค. 56
8. รายงานตัวทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 15 พ.ค. 56

จึงขอแจ้งให้น้องๆ Cadet Centre ทุกคน ทราบและเตรียมตัวให้พร้อม