ติดต่อสอบถาม

แนะแนวการศึกษา

like2.jpg

คอร์สประจำตลอดปี

คอร์สประจำตลอดปี 58


คอร์สประจำตลอดปี    ค่าใช้จ่าย 185,000 บาท  (ค่าจอง 10,000 บาท)

ระยะเวลา  17 พ.ค. 58 - 6 เม.ย. 59


รายละเอียด 

 

 - นักเรียนจะได้รับการติวเข้มเพื่อเตรียมตัวสำหรับสอบเข้าเตรียมทหาร  อย่างต่อเนื่องทุกวัน

- มีการทดสอบวิชาการทุกสัปดาห์ เพื่อติดตามผลการเรียนของนักเรียน และสามารถประเมินผลการเรียนได้

- ฝึกฝนพลศึกษาในช่วงเย็นทุกวัน และมีการทดสอบพลศึกษาทุกๆ เดือน รวมทั้งมีการวิเคราะห์ เรื่องสายตา สั้น เอียง บอดสี วิเคราะห์ลักษณะร่างกายต่างๆ เช่น เท้าแบน อกยุบ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการควบคุมพิกัดของร่างกาย เช่น น้ำหนักอีกด้วย 

- อยู่ในบรรยากาศของการฝึกฝนและแข่งขันในการเรียน การทำข้อสอบ การอ่านหนังสือ นักเรียนจะเกิดแรงบันดาลใจและมีแรงกระตุ้นในการฝึกฝนตนเองมากขึ้น

- มีทรัพยากรด้านความรู้ครบถ้วน ทั้งหนังสือ แบบฝึกหัด  รวมทั้งคลังข้อสอบเก่า มากมาย เช่น ข้อสอบเก่าเตรียมทหาร เตรียมอุดม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ่าอากาศ ช่างฝีมือทหาร และข้อสอบมากมาย

- มีครูอาจารย์ ทุกท่านได้รับการคัดสรรเป็นอย่างดี มีความรู้เฉพาะทาง และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างยอดเยี่ยม พร้อมเทคนิค วิธีการทำข้อสอบมากมาย รวมทั้งมีครู และบุคลากรคอยให้คำปรึกษาและดูแลใกล้ชิดตลอดเวลา

- ย้ายมาอยู่ที่สถาบันฯ โดยทางสถาบันฯจะจัดหา รร.รัฐบาล หรือ รร.เอกชนให้เรียนในระหว่างเรียนคอร์สประจำ และได้รับการติวอย่างต่อเนื่องทุกวัน

- บริการ ซัก รีด ฟรี

- มีอาหาร 3 มื้อ ฟรี (ยกเว้นมื้อที่น้องไปโรงเรียน)

- หลักสูตรของสถาบัน ด้วยความชำนาญและความพร้อมของสถาบัน ที่มากด้วยประสบการณ์การสอนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารโดยเฉพาะ จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรเตรียมทหารโดยเฉพาะ สามารถเก็งข้อสอบได้อย่างแม่นยำ ครอบคลุมถึงหลักสูตรชั้น ม.ต้น ซึ่งทางสถาบันได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทางโรงเรียนที่เรียน เพื่อเอื้อต่อการเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารของนักเรียนในโรงเรียนนั้นๆ  ทำให้สามารถเพิ่มโอกาสการสอบติดให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างมาก

- การดูแล ด้วยระบบที่เน้นการดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ความรักและเอาใจใส่นักเรียนเสมือนเป็นคนในครอบครัว ทำให้ผู้ปกครองมั่นใจและไว้วางใจให้ทางสถาบันฯ ดูแลนักเรียนเสมอมา

- เกียรติประวัติ นักเรียนของสถาบัน สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันด้วยการสอบติดเป็นที่ 1 ของเหล่าทหารเรือ ในปี 54 และ 55 และสามารถสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารได้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้น้องที่เข้าไปยังทำคะแนนได้เป็นอันดับ 1 ขอโรงเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา 56 อีกด้วย

- นักเรียนที่สอบผ่านรอบแรก สถาบันฯจะดูแล แนะนำ พร้อมกับฝึกพลศึกษา เพื่อเตรียมตัวสอบรอบ 2  เช่น ด้านร่างกาย พลศึกษา การสอบสัมภาษณ์ และการสอบวิภาววิสัย

- สามารถแบ่งชำระเป็น 4 งวดได้

งวดที่ 1 ชำระ 10,000 บาท เพื่อจองที่เรียน 
งวดที่ 2 ชำระ 50,000 บาท ก่อนวันที่ 1 พ.ค.
งวดที่ 3 ชำระ 65,000 บาท ก่อนวันที่ 1 ก.ย.
งวดที่ 4 ชำระ 60,000 บาท ก่อนวันที่ 1 พ.ย.

*ชำระเงินแล้ว ไม่สามารถคืนได้ ยกเว้นสอบติดเตรียมทหารในปีที่จะลงเรียน เรายินดีกับนักเรียนและผู้ปกครอง พร้อมคืนเงินจองให้เต็มจำนวน

 ดาวโหลดตารางเรียนและค่าใช้จ่าย หรือโบรชัวร์ ได้ที่นี่

www.cadetcentre.com/download/B56.pdf