ที่ 1 เตรียมทหาร ปี 54

สัมภาษณ์ พลศึกษา

ติดต่อสอบถาม

แนะแนวการศึกษา

like2.jpg

ผลงานปี 54

รายชื่อนักเรียน สถาบัน Cadet Centre ที่สอบผ่าน ในปี 2554
ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน สอบติดรอบแรก สอบติดรอบสอง ช้างเผือก ทอ.
1 ศรนรินทร์ ชัยยอดพรม มารีวิทย์ สัตหีบ ทร. ที่ 1  ทร. ที่ 1 2
2 ณัฐดนัย เสงี่ยมวิบูล มารีวิทย์ สัตหีบ ทร. -

ศรนรินทร์ ชัยยอดพรม ที่ 1 ทหารเรือ ปี 54
คะแนนสอบเข้าเตรียมทหาร ที่ 1 ทหารเรือ ปี 54

ผลงาน เกียรติยศ ของสถาบัน Cadet Centre

สถิติผู้เข้าชม

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
472862

ตรวจตาบอดสี