ที่ 1 เตรียมทหาร ปี 54

สัมภาษณ์ พลศึกษา

ติดต่อสอบถาม

แนะแนวการศึกษา

like2.jpg

ผลงานปี 55

 

 

 

รายชื่อนักเรียน สถาบัน Cadet Centre ที่สอบผ่าน ในปี 2555 

  ชื่อ นามสกุล โรงเรียน สอบติดรอบแรก สอบติด
รอบสอง
ช้างเผือก
ทอ.  
ทบ. ทร. ทอ. ตร. ตร.น้ำ
1  รชฤทธิ์  จำปาหวาย สัตหีบวิทยาคม 16  17  ทร.ที่ 1   6
2 ณัฐดนัย  เสงี่ยมวิบูล สิงห์สมุทร  178 221  116  124  103  ทบ.  90 
3 เตชิต  ฤทธิสิงห์ ชลราษฏรอำรุง 105 349  78  216  161  ทบ.  141 
นันทวัตร  บุดดี ระยองวิทยาคม 227  438  186  278   - 108 
5 วัชรากร  ศรีสว่าง ระยองวิทยาคม 168 128 253 367 - 83
6 นนทวรรต ผ่านไชย ระยองวิทยาคม 386 638 366 202 - 64
7 สิรวิชญ์  จวงจรัสโรจน์ ระยองวิทยาคม - 257 547 243 - ทร. 105
8 กันต์ธร  กองบิน สิงห์สมุทร - - 231 - - ทอ. -
9 ก้องเกียรติ  ขัณทบัณฑิตย์ เมืองพัทยา 8 - - 606 - - สำรอง ทอ. 135
รวมจำนวน 6 7 9 7 2  6  

ผลงานปี 55 นักเรียนที่สอบผ่านรอบแรก

  

รูป นักเรียนที่สอบผ่านรอบสอง ปี 55 เป็น นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 56
รชฤทธิ์ จำปาหวาย สิรวิชญ์ จวงจรัสโรจน์
ณัฐดนัย  เสงี่ยมวิบูล เตชิต ฤทธิ์สิงห์
กันต์ธร กองบิน

 

 

 

ผลงาน เกียรติยศ ของสถาบัน Cadet Centre

สถิติผู้เข้าชม

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
472867

ตรวจตาบอดสี