ติดต่อสอบถาม

แนะแนวการศึกษา

like2.jpg

ผลงานปี 58

รายชื่อนักเรียน สถาบัน Cadet Centre ที่สอบผ่านรอบแรก ของการสอบนักเรียนเตรียมทหาร ในปี 2558
นักเรียน Cadet Centre สอบติดรอบแรก ปี 58

 

ลำดับที่ รายชื่อ ตร. ทอ. ทบ. ทร. ตร.น้ำ    
1 รัฐนันท์ เอี่ยมตระกูล 158 79 311 147 135    
2 ธีร์จุฑา หงษา 220 166 154 154 140    
3 ณัฐดนัย สมานโสร 541 258          
4 อัครวีร์ ศรีทองอินทร์ 51   89 283 248    
5 ชนม์ บุญวงศ์โสภณ 65 203 206 463 400    
6 ธนกฤต ชินธนเศรษฐ์ 377   174 344 303    
7 กานต์ดนัย กล้าหาญ 391 369 312 540 466    
8 วรณ คณะธรรม 170 190 193        
9 ภาสวี น้อยจำรัส     512        
10 นราวิชญ์ ไตรพรม     680        
11 อนพัทย์ งามดี       477 411    
12 ฐากูร  สุขเกษม 504 226          
13 ศรัณยู ธรรมมา 252 370          
14 วิกรม อุดมชนะรุ่งโรจน์ 194 96 92 279 245    
15 ธนนัฏฐ์ ช้างชน 516   449        
16 ภัควรรธน์ ม่วงแพร     300        
  รวม 12 9 12 8 8 49