ติดต่อสอบถาม

แนะแนวการศึกษา

like2.jpg

การสอบเข้าห้องโครงการ Gifted พัฒนาศักยภาพรายบุคคล

เรื่อง ระเบียบการ ในการสอบเข้าห้องโครงการ Gifted พัฒนาศักยภาพรายบุคคล
(ดาวโหลดระเบียบการทั้งหมดได้ http://bit.ly/gifted_58_1 และจองที่นั่งสอบห้อง Gifted http://bit.ly/gifted_58)
การสอบเข้าห้องโครงการ Gifted พัฒนาศักยภาพรายบุคคล

 เนื่องจากปีที่ผ่านมา ทางสถาบันฯได้เปิดห้องโครงการ Gifteded พัฒนาศักยภาพรายบุคคล และทำให้นักเรียนที่เรียนห้องนี้สามารถสอบผ่านรอบวิชาการ ของการสอบนักเรียนเตรียมทหารได้ 100% หรือ 16 คน ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนได้มีการเตรียมตัวที่พร้อมสำหรับการสอบปีต่อไปทั้งด้านวิชาการและพละศึกษา ทางสถาบันจึงจัดสอบนักเรียนเข้าห้อง Gifteded  โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. จัดสอบนักเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ค.58 เวลา 1230 – 1530 น. สอบที่สถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร Cadet Centre  กม.5 สัตหีบ ชลบุรี
2. รับนักเรียนที่เกิด พ.ศ. 2542 – 2544
3. ลงทะเบียนสมัครสอบ 50 บาท
4. ห้อง Gifted รับจำนวน  20 คนเท่านั้น
5. ข้อสอบ เนื้อหาครอบคลุมความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2551 สอบ 3 วิชา โดยมีคะแนนเต็ม 600 คะแนนและรายละเอียดดังนี้
          5.1 คณิตศาสตร์ 40 ข้อ 220 คะแนน
          5.2 วิทยาศาสตร์ 40 ข้อ 220 คะแนน
          5.3 ภาษาอังกฤษ 50 ข้อ 160 คะแนน
6. ประกาศผลสอบใน fb.com/cadetcentre ในวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ค.58 เวลา 1800 น. และชำระค่าเรียนภายในวันพุธที่ 27 พ.ค. 58 (สามารถโอนผ่านบัญชีธนาคาร หรือชำระที่สถาบันฯด้วยตนเอง) ถ้าไม่ชำระถือว่าสละสิทธิ์
หมายเหตุ นักเรียนที่มีคะแนนสอบสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้รับทุนการศึกษา รับฟรี!! ส่วนลดพิเศษในการเรียน

รายละเอียดหลักสูตรห้อง Gifted
1. ห้อง Gifteded ช่วงเปิดเทอม แบ่งเป็น
          1.1 ห้อง Gifted วันธรรมดาและเสาร์อาทิตย์ (สำหรับนักเรียนในพื้นที่สัตหีบและใกล้เคียง) คือ นักเรียนต้องเรียนใน
วันจันทร์ – พฤหัส เวลา 1730 – 1930 และในวันเสาร์ เวลา 0900 – 2130 วันอาทิตย์ 0900 – 1200
          1.2 ห้อง Gifted วันเสาร์ อาทิตย์ (สำหรับนักเรียนที่อยู่นอกพื้นที่สัตหีบ) คือ นักเรียนต้องเรียนในวันเสาร์ เวลา 0900 – 2130 วันอาทิตย์ 0900 – 1200
2. ห้อง Gifted ในช่วงปิดเทอม จะต้องเรียนในคอร์สเข้าค่าย ตุลาคม และ มีนาคม (ถ้าติดเรียน ร.ด. จะต้องแจ้งในสถาบันฯทราบ)
3. ห้อง Gifted จะมีการทดสอบความรู้ตลอด(การสอบจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 1 สัปดาห์) เพื่อคงสภาพการเป็นนักเรียนห้อง Gifted ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากผลการสอบ (ส่วนนักเรียนที่สอบไม่ติดห้อง Gifted สามารถลงเรียนคอร์สปกติได้เหมือนเดิมและมีโอกาสสอบเลื่อนห้องได้ตลอดทุกครั้งที่มีการสอบ)
3. หลักสูตรที่ห้องGiftedเรียนในช่วงแรก นักเรียนต้องเรียนเนื้อหาระดับ ม.ต้นทั้งหมด เพื่อให้มีพื้นฐานระดับความรู้พร้อมสำหรับการเรียนเนื้อหาระดับ ม.4 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบเตรียมทหารในหลักสูตร 2 ปีรองรับการสอบเตรียมทหารที่ใช้ข้อสอบ ม. 4

4. พลศึกษา จะรฝึกในวันเสาร์ เวลา 1715 – 1830 ของทุกสัปดาห์ หากนักเรียนจำเป็นต้องได้รับการฝึกเพิ่มเติม สถาบันฯจะดำเนินการดูแล และแนะนำการเรียนเพิ่มเติมให้ด้วย

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันมาสอบ
1. ดินสอ 2B และยางลบดินสอ
2. ปากกาสีน้ำเงิน 1 ด้าม
3. บัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประชาชน
4. การแต่งกาย ชุดสุภาพ


จองและสำรองที่นั่งสอบ โทร 089 – 5420018  Line ID: cadetcentre
หรือ  http://bit.ly/gifted_58