ที่ 1 เตรียมทหาร ปี 54

สัมภาษณ์ พลศึกษา

ติดต่อสอบถาม

แนะแนวการศึกษา

like2.jpg

ประกาศ สมัครและสอบ ของ โรงเรียนนายร้อย จปร.ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2557
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก (ภาควิชาการ) จำนวน 654 คน

สามารถดาวโหลดดูรายชื่อได้จากที่นี่
http://goo.gl/pjxc7n

ประกาศ สมัครและสอบ ของ โรงเรียนนายร้อย จปร.ประจำปีการศึกษา 2557

ดาวโหลดระเบียบการได้ที่นี่
http://www.cadetcentre.com/download/57/crma57.pdf

สมัครทางระบบ Internet ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 ธ.ค. - พฤหัสบดีที่ 20 มี.ค.57 
http://register.crma.ac.th/Precadet57/index.asp

ระเบียบการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วน กองทัพบก ปี 2557

ระเบียบการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วน กองทัพบก ปี 2557

 

 

 

ผลงาน เกียรติยศ ของสถาบัน Cadet Centre

สถิติผู้เข้าชม

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
472846

ตรวจตาบอดสี