ที่ 1 เตรียมทหาร ปี 54

สัมภาษณ์ พลศึกษา

ติดต่อสอบถาม

แนะแนวการศึกษา

like2.jpg

คอร์สติวเข้ม ม.1

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  • นักเรียนมีพื้นฐานและความรู้ที่แน่น รวมถึงเทคนิคที่จะนำไปใช้ที่โรงเรียนเพิ่มผลการเรียนและเตรียมตัวสอบเข้า โรงเรียนเตรียมทหาร และสถาบันที่มีชื่อเสียงเมื่ออยู่ใระดับชั้น ม. 3

  • นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาในระดับชั้น ม. 2 ก่อนใคร !   เพื่อเป็นการเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาที่สอดคล้องกันระหว่าง ม.1 - ม.2

  • ฝึกทำข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร เตรียมอุดม ฯลฯ เพื่อฝึกความคุ้นเคย และตั้งเป้าหมายในการเรียน พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ ให้นักเรียนมีกำลังใจ พัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น

  • นักเรียนหญิงสามารถเข้าเรียนคอร์สนี้ได้

วิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์,  English )

- ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4,000 บาท/เทอม

- เรียนวันจันทร์ - พุธ ตั้งแต่เวลา 1730 - 1900 น.

- เทอม 1 เริ่ม 25 พ.ค. - 17 ก.ย. 58 และ
เทอม 2 เริ่ม 2 พ.ย. 58 - 16 ก.พ. 59

ดาวโหลด โบรชัวร์ สำหรับ ม. 1 2 3   http://bit.ly/brochue58_M123

ดาวโหลด โบรชัวร์ สำหรับ ม. 4   http://bit.ly/brochue58_M4

ผลงาน เกียรติยศ ของสถาบัน Cadet Centre

สถิติผู้เข้าชม

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
472874

ตรวจตาบอดสี