ที่ 1 เตรียมทหาร ปี 54

สัมภาษณ์ พลศึกษา

ติดต่อสอบถาม

แนะแนวการศึกษา

like.jpg

ระเบียบการสมัคร นักเรียนช่างฝีมือทหาร ปี58

ติวช่างฝีมือทหาร

กำหนดการสมัครและสอบเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารประจำปีการศึกษา 2558
กำหนดการ รับสมัครเฉพาะทาง internet ตั้งแต่ 15 ธ.ค.57 - 8 ก.พ. 58
สอบรอบวิชาการ วันเสาร์ที่ 7 มี.ค. 58 ที่ Impact เมืองทองธานี
สอบรอบ 2 วันจันทร์ที่ 16 - 18 มี.ค. 58 ที่ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

- ระเบียบการภาค ปกติ (นักเรียนอยู่ประจำ จบแล้วได้รับบรรจุรับราชการ) 
http://bit.ly/normal58
- ระเบียบการ ภาคสมทบ (นักเรียน ไป - กลับ จบแล้วไม่ได้รับบรรจุรับราชการ)
http://bit.ly/somtob58

 
ติวช่างฝีมือทหาร
ตารางสอบ ช่างฝีมือทหาร ปี 58
ตารางสอบ ช่างฝีมือทหาร ปี 58