ที่ 1 เตรียมทหาร ปี 54

สัมภาษณ์ พลศึกษา

ติดต่อสอบถาม

แนะแนวการศึกษา

like.jpg

คอร์สติวเข้ม ป.6

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  • นักเรียนมีพื้นฐานและความรู้ที่แน่น รวมถึงเทคนิคที่จะนำไปใช้ที่โรงเรียนเพิ่มผลการเรียนและเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันที่มีชื่อเสียงในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เช่น โรงเรียนระยองวิทย์
  • เป็นการทบทวนและฝนฝึกโจทย์ในระดับประถม เพื่อเตรียมพื้นฐานทั้งหมดให้นำไปสู่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาในระดับชั้น ม.1  ก่อนใคร !   เพื่อเป็นการเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาที่สอดคล้องกันระหว่าง ป.6 - ม.1
  • นักเรียนหญิง สามารถเข้าเรียนคอร์สนี้ได้

 

- ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4,000 บาท/เทอม

- เรียนวันจันทร์ - พุธ ตั้งแต่เวลา 1730 - 1900 น.

 

- เทอม 1 เริ่ม 25 พ.ค. - 17 ก.ย. 58 และ 
เทอม 2 เริ่ม 2 พ.ย. 58 - 16 ก.พ. 59

ดาวโหลด โบรชัวร์ สำหรับ ม. 1 2 3   http://bit.ly/brochue58_M123

 

ผลงาน เกียรติยศ ของสถาบัน Cadet Centre

สถิติผู้เข้าชม

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
472885

ตรวจตาบอดสี