ที่ 1 เตรียมทหาร ปี 54

สัมภาษณ์ พลศึกษา

ติดต่อสอบถาม

แนะแนวการศึกษา

like.jpg

พลศึกษา

การสอบพลศึกษา

แนะนำการสอบพลศึกษา

การสอบพลศึกษา เป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จำนวน ๘ สถานี ผู้เข้ารับการสอบจะต้องทำการ

สอบให้ครบทุกสถานี ถ้าขาดสอบสถานีใดสถานีหนึ่งถือว่าสอบตกให้คัดออก สถานีที่สอบและวิธีการทดสอบ

กำหนดตามลำดับ ดังนี้

(การปฏิบัติในการสอบพลศึกษา

๑. เตรียมชุดพลศึกษา กางเกงกีฬาขาสั้น รองเท้าผ้าใบ สำหรับการสอบ

๒. เตรียมกางเกงว่ายน้ำ และอุปกรณ์ ห้ามใช้กางเกงชั้นในแทนกางเกงว่ายน้ำ

๓. นำบัตรประจำตัวสอบมาด้วย)

 

 

สถานีที่ ๑ นั่งงอตัว

อุปกรณ์การสอบ มีกล่องไม้สูงจากพื้น ๓๐ เซนติเมตร ติดไม้วัดยาว ๖๐ เซนติเมตร ด้านบนของกล่องในแนวนอน

ท่าเตรียม: ให้ผู้สอบนั่งเหยียดขาตรง เท้าทั้งสองตั้งฉากกับพื้นและชิดกัน ฝ่าเท้าจรดแกนกลางของที่ตั้งเครื่องวัด

แขนทั้งสองข้างเหยียดตรงขนานกับพื้นฝ่ามือวางอยู่บนเครื่องวัด

นั่งงอตัว 
 

การปฏิบัติ:  เมื่อพร้อมแล้ว ให้ก้มตัวเลื่อนฝ่ามือไปข้างหน้าตามแนวเครื่องวัด จนไม่สามารถก้มตัวเลื่อนฝ่ามือ ปลายนิ้วมือต่อไปได้ เข่าเหยียดตรงตลอดเวลา ห้ามโยกตัวหรืองอตัวแรง ๆ

 นั่งงอตัว
 สถานีที่ ๒ ยืนกระโดดไกล

ท่าเตรียม: ให้ผู้เข้าสอบยืนบนจุดที่กำหนดบนเครื่องวัด ปลายเท้าทั้งสองชิดเส้น

 กระโดดไกล
 

การปฏิบัติ: เมื่อพร้อมแล้ว ให้เริ่มเหวี่ยงแขนทั้งสองข้างไปด้านหลังพร้อมกับย่อตัวลง เมื่อได้จังหวะให้เหวี่ยงแขนทั้งสองข้างไปข้างหน้าอย่างแรง พร้อมกระโดดด้วยเท้าทั้งสองไปข้างหน้าให้ไกลที่สุด

 กระโดดไกล
 

สถานีที่ ๓ ลุกนั่ง ๓๐ วินาที

ท่าเตรียม:ให้ผู้สอบนอนหงายบนเบาะ ฝ่ามือทั้งสองสอดประสานกันที่ท้ายทอย ศอกทั้งสองข้างสัมผัสกับพื้น เข่าทั้งสองงอตั้งเป็นมุมฉาก เท้าทั้งสองวางห่างกันพอประมาณ ผู้ช่วยคุกเข่าอยู่ปลายเท้าของผู้ทดสอบ โดยเอา มือทั้งสองกดข้อเท้าของผู้สอบไว้ให้ส้นเท้าติดพื้น

 ลุกนั่ง
 

การปฏิบัติ: เมื่อกรรมการให้สัญญาณเสียงนกหวีด ผู้สอบลุกขึ้นสู่ท่านั่งพร้อมกับก้มศีรษะลงระหว่างเข่าทั้งสอง ให้แขนทั้งสองช่วงศอกด้านในสัมผัสกับเข่าด้านนอก แล้วกลับนอนลงสู่ท่าเดิมจนด้านหลังของหัวไหล่และศอกทั้งสองข้างสัมผัสกับพื้น ทำเช่นนี้ติดต่อกันภายใน ๓๐ วินาที ขณะปฏิบัติฝ่ามือต้องประสานที่ท้ายทอยตลอดเวลา และขณะที่ลุกขึ้นสู่ท่านั่งห้ามเอียงตัวไปมา

 ลุกนั่ง
 

สถานีที่ ๔ วิ่งเก็บของ

เป็นการวิ่งบนทางเรียบระยะทาง ๑๐ เมตร หลังเส้นเริ่มต้นและเส้นปลายทางมีวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐

เซนติเมตร ที่วงกลมปลายทางมีไม้ ๒ ท่อน (ขนาด ๕ x ๐.๕ x ๑๐ ซม.) วางตรงจุดกำหนดกลางวงกลม

ปลายทาง

ท่าเตรียมผู้สอบวางเท้าข้างหนึ่งข้างใดอยู่ภายในวงกลมเริ่มต้น

 วิ่งเก็บของ
 

การปฏิบัติ: เมื่อได้รับสัญญาณเสียงนกหวีดให้ผู้สอบวิ่งจากวงกลมเริ่มต้นไปยังวงกลมปลายทางหยิบไม้ท่อนที่ ๑ วิ่งกลับมาวางไว้ในวงกลมเริ่มต้น ต้องวางไม้ให้อยู่ในวงกลม ห้ามโยนท่อนไม้เข้าวงกลม แล้ววิ่งกลับไปเก็บไม้ ท่อนที่ ๒ วิ่งกลับมาผ่านวงกลมเริ่มต้น
(โดยไม่ต้องวางท่อนไม้ท่อนที่ ๒ ในวงกลมเริ่มต้น)

 วิ่งเก็บของ
 

สถานีที่ ๕ วิ่งระยะทาง๕๐เมตร

ผู้สอบต้องวิ่งในช่องวิ่งของตนเองตามที่กำหนดไว้จากเส้นเริ่มวิ่งจนถึงเส้นชัย

ท่าเตรียม: ผู้สอบเข้าประจำช่องทางวิ่ง โดยปลายเท้าอยู่หลังเส้นเริ่มวิ่ง

 วิ่ง 50 เมตร
การปฏิบัติ: เมื่อได้รับสัญญาณเสียงนกหวีด ให้ผู้สอบวิ่งในช่องวิ่งของตนเองตามที่กำหนดไว้จากเส้นเริ่มวิ่งจนถึงเส้นชัย วิ่ง 50 เมตร

สถานีที่ ๖ ดึงข้อ

ท่าเตรียม: ท่าเริ่ม ให้ผู้สอบจับราวเดี่ยวแบบคว่ำมือด้วยมือทั้ง ๒ ข้าง พร้อมห้อยตัวลงจนแขน
ลำตัว และขา 
เหยียดตรง

ดึงข้อ

การปฏิบัติ: เมื่อพร้อมแล้วให้ผู้สอบงอแขนดึงตัวขึ้นจนคางอยู่เหนือราว ทำติดต่อกันไปให้มากครั้งที่สุด ห้ามแกว่งเท้าหรือเตะขา หรือหยุดพักระหว่างครั้งนานเกินกว่า ๓ - ๔ วินาที

ดึงข้อ

สถานีที่ ๗ วิ่งระยะ ,๐๐๐ เมตร

ท่าเตรียม: ผู้สอบเข้าประจำจุดเริ่มวิ่งตามที่คณะกรรมการสอบกำหนด

วิ่ง 1000 เมตร
การปฏิบัติ: เมื่อผู้สอบได้รับสัญญาณเสียงนกหวีดปล่อยตัว ให้เริ่มวิ่งจากจุดเริ่มต้นไปจนครบระยะทางที่กำหนด วิ่ง 1000 เมตร

สถานีที่ ๘ ว่ายน้ำ ๕๐ เมตร

ท่าเตรียม: ให้ผู้สอบยืนบนแท่นปล่อยตัวขอบสระด้านเริ่มต้น (ตามภาพ)

ว่ายน้ำ

การปฏิบัติ: เมื่อได้รับสัญญาณเสียงนกหวีดปล่อยตัว ให้พุ่งตัวลงสระว่ายน้ำ แล้วว่ายโดยเร็วจนถึงขอบสระที่เป็นเส้นชัย

ว่ายน้ำ

เกณฑ์การให้คะแนน พลศึกษา ในส่วนของ เหล่าทหารบก

คะแนนพลศึกษา
 คะแนนพลศึกษา
 คะแนนพลศึกษา
 คะแนนพลศึกษา

 

 ทางสถาบันมีคอร์ส เก็บตัวสอบรอบ 2 โดยนักเรียนที่เรียนกับทางสถาบันฯ จะได้สิทธิ ส่วนลดพิเศษ โดยดูรายละเอียดได้ดังนี้
http://www.cadetcentre.com/main/jupgrade/index.php/second

คอร์ส เก็บตัวสอบรอบ 2

คอร์สเก็บตัว เตรียมตัวสอบรอบ 2 

 

การันตี ผลงานปีล่าสุด คะแนนพละ เหล่า ทบ.  สูงกว่า 900 คะแนน (เต็ม 1,000 คะแนน)

- เริ่ม 11 – 16 เม.ย. ที่ สโมสรอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช (อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

 

ตารางการปฏิบัติ

 

 

 

1. เช้า กลางวัน เย็น ฝึกพละศึกษาทั้ง 8 สถานี

 

 

 

2. บ่าย ฝึกทำข้อสอบสุขภาพจิต วิภาววิสัย

 

 

 

3. กลางคืน ฝึกสัมภาษณ์

 

ค่าใช้จ่าย มีค่าอาหาร ที่พัก ค่า Trainer ค่าซักผ้า ฯลฯ  รวมทั้งคอร์ส 3400 บาท

 

ฝึกโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ  จาก สถาบัน Cadet Centre 

 

ครูชูชาติ ไทยแย้ม

 

จบ นักเรียนจ่า ทหารเรือ รุ่น 26

 

จบ หลักสูตร นักทำลายใต้น้ำจู่โจม รุ่น 16

 

จบ หลักสูตร ส่งทางอากาศ ทหารบก รุ่น 192

 

จบ หลักสูตร จู่โจม ทหารบก รุ่น 44

 

การันตี ผลงานปีล่าสุด คะแนนพละ เหล่า ทบ.  สูงกว่า 900 คะแนน (เต็ม 1,000 คะแนน)

ตัวอย่าง คะแนนสอบของนักเรียนที่เก็บตัว ล่าสุด ปี 2557

 

ชุษณะ นาทันตรึก
1. ดึงข้อ 12 ที
2. งอตัว ได้ 21 ซม.
3. ลุกนั่ง ได้ 29 ครั้ง
4. กระโดดไกล ได้ 210 ซม.
5. วิ่งเก็บของ ได้ 8.5 วินาที
6. วิ่ง 50 เมตร ได้ 6.5 วินาที
7. วิ่ง 1 กิโลเมตร ได้ 3.26 นาที
8. ว่ายน้ำ 50 เมตร ได้ 37 วินาที
รวมคะแนนทั้งหมด 935 จากเต็ม 1,000 คะแนน

 

ณัฎฐ์ ไทยแย้ม
1. ดึงข้อ 20 ที
2. งอตัว ได้ 21 ซม.
3. ลุกนั่ง ได้ 30 ครั้ง
4. กระโดดไกล ได้ 210 ซม.
5. วิ่งเก็บของ ได้ 10 วินาที
6. วิ่ง 50 เมตร ได้ 7 วินาที
7. วิ่ง 1 กิโลเมตร ได้ 3.45 นาที
8. ว่ายน้ำ 50 เมตร ได้ 34 วินาที
รวมคะแนนทั้งหมด 940 จากเต็ม 1,000 คะแนน

 

ณัชพล โยปัดทุม
1. ดึงข้อ 18 ที
2. งอตัว ได้ 20 ซม.
3. ลุกนั่ง ได้ 30 ครั้ง
4. กระโดดไกล ได้ 210 ซม.
5. วิ่งเก็บของ ได้ 10.2 วินาที
6. วิ่ง 50 เมตร ได้ 7.4 วินาที
7. วิ่ง 1 กิโลเมตร ได้ 3.26 นาที
8. ว่ายน้ำ 50 เมตร ได้ 40 วินาที
รวมคะแนนทั้งหมด 904 จากเต็ม 1,000 คะแนน

จักรภัทร สงรอด
1. ดึงข้อ 20 ที
2. งอตัว ได้ 20 ซม.
3. ลุกนั่ง ได้ 30 ครั้ง
4. กระโดดไกล ได้ 210 ซม.
5. วิ่งเก็บของ ได้ 9.5 วินาที
6. วิ่ง 50 เมตร ได้ 7.0 วินาที
7. วิ่ง 1 กิโลเมตร ได้ 3.39 นาที
8. ว่ายน้ำ 50 เมตร ได้ 42วินาที
รวมคะแนนทั้งหมด 938 จากเต็ม 1,000 คะแนน

ผลงาน เกียรติยศ ของสถาบัน Cadet Centre

สถิติผู้เข้าชม

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
472847

ตรวจตาบอดสี