ที่ 1 เตรียมทหาร ปี 54

สัมภาษณ์ พลศึกษา

ติดต่อสอบถาม

แนะแนวการศึกษา

like2.jpg

พลศึกษา

บทความน่ารู้

การเตรียมตัวสอบ

“นักเรียนเตรียมทหาร” เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น้องๆเด็กผู้ชายวัย 15 – 17 ปีใฝ่ฝัน อยากมีคำหน้าชื่อว่านักเรียนเตรียมทหาร......แต่น้องๆทราบหรือไม่ว่าการที่จะทำความฝันให้เป็นจริง การที่จะได้เข้าเรียนในโรงเรียนลูกผู้ชายนั้นต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ใช้เวลาในการเตรียมตัวให้เพียงพอสำหรับการสอบได้อย่างไร และมีวิธีที่เป็นกลยุทธ์พิชิตฝันได้อย่างไร วันนี้ cadet centre ขอแบ่งปันวิธีการพิชิตฝัน ให้กับน้องๆผู้ที่ฝันจะเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ก่อนอื่นเลยน้องๆต้องเตรียมใจในแน่วแน่ เมื่อใจมุ่งมั่นดีแล้ว เราไปเตรียมตัวด้วยกัน เริ่มจาก......

มาทำความรู้จักกับแต่ละเหล่าทัพกันก่อน นั่นคือ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และตำรวจ น้องๆทราบหรือไม่ว่าแต่ละ ข้อการคัดเลือกนักเรียนที่แตกต่างกัน การออกสอบทางด้านวิชาการ การคิดคะแนนผ่านเกณฑ์ การคิดคะแนนพลศึกษาก็แตกต่างกัน น้องๆที่มีความต้องการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร น้องๆจะเลือกเข้าเรียนเหล่าไหน ก็ควรเตรียมตัวให้พร้อมกับเหล่านั้นๆ จะได้พิชิตฝันให้สำเร็จ

ตารางคะแนนสอบของแต่ละเหล่า

กำหนดการสอบ
กำหนดการสอบ

 

หัวข้อของแต่ละวิชาที่ต้องเตรียมตัว
การทดสอบภาควิชาการ จะทำการสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคม โดยมีขอบเขาเนื้อหารายวิชาครอบคลุมความรู้ตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของกระทรวงศึกษาธิการ

คณิตศาสตร์
จำนวนจริง และตัวเลข, ห.ร.ม. และ ค.ร.น., เศษส่วนและทศนิยม, อัตราส่วนและร้อยละ, เลขยกกำลัง, เส้นรอบรูป พื้นที่ผิวและปริมาตร, เรขาคณิต, ปีทาโกรัสและสามเหลี่ยมคล้าย, วงกลม, ตรีโกณมิติ, พหุนามและการแยกตัวประกอบของพหุนาม, สมการและอสมการ, สมการกำลังสองตัวแปรเดียว, ระบบสมการ, พาราโบลา, การแปรผัน, ความน่าจะเป็น และสถิติ


วิทยาศาสตร์
1. ฟิสิกส์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง, บรรยากาศ, เสียง, กลศาสตร์, แสงและเลนส์, ไฟฟ้า, พลังงานและความร้อน
2. เคมี เรื่อง สารอาหาร, สารและสมบัติของสาร, โลกและการเปลี่ยนแปลง
3. ชีววิทยา เรื่อง ชีวิตพืช, ชีวิตสัตว์, ระบบการทำงานของมนุษย์, สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม


ภาษาอังกฤษ
Nouns and Pronouns, Tense ทั้ง 12, Articles and verbs(Regular Verbs, Irregular Verbs and Auxiliary Verbs), Question Tags, Active and Passive Voice, IF-Clause, Prepositions, Conditional Sentences, Agreement of Subject and Verb, Comparisons


ภาษาไทย
พยางค์ คำ(คำมูล  คำประสม  คำซ้อน  คำซ้ำ  คำสมาส  คำสนธิ), กลุ่มคำ หน้าที่ของกลุ่มคำ และประโยค, เสียงในภาษา, การสร้างคำ, คำไทยแท้และคำที่มาจากภาษาอื่น (บาลี และสันสกฤต), ราชาศัพท์, คำพ้อง, ภาษาพูด, ภาษาเขียน, สำนวน สุภาษิต คำพังเพย, การแต่งคำประพันธ์,การอ่าน, การอ่านสะกดคำ, การเขียน, การพูด


สังคมศึกษา
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม, หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต, เศรษฐศาสตร์, ประวัติศาสตร์ และการปกครอง, ภูมิศาสตร์

หัวข้อของพลศึกษาที่ต้องเตรียมตัว
1. ดึงข้อราวเดี่ยว
2. ลุกนั่ง 30 วินาที
3. นั่งงอตัว
4. วิ่งระยะสั้น 50 เมตร
5. วิ่งระยะไกล 1,000 เมตร
6. ว่ายน้ำ 50 เมตร
7. ยืนกระโดดไกล
8. วิ่งกลับตัว (วิ่งเก็บของ)

 การเตรียมตัวในด้านวิชาการนับว่าเป็นการผ่านประตูในด่านแรก ถ้าจะเข้าประตูด่านที่ 2 ไปให้ได้ก็ต้องเตรียมพร้อมด้านร่างกาย เพื่อใช้ทดสอบพลศึกษา จากตารางข้างต้น น้องๆคงเห็นแล้วว่าคะแนนพลศึกษาค่อนข้างมีความสำคัญในการจัดลำดับครั้งสุดท้าย ในกรณีที่น้องๆไม่ได้รับคะแนนบวกเพิ่ม การทำคะแนนพลศึกษาจึงอีกส่วนที่สำคัญมาก  ดังนั้นความพร้อมทางด้านร่างจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ การสอบพลศึกษามีทั้งหมด 8 สถานี ในปีที่ผ่านมา cadet centre ได้ทำการสอนเพื่อให้น้องๆทำข้อสอบด้านวิชาการได้ แต่ก็ไม่ลืมที่จะฝึกฝนทางร่างกายให้กับน้องๆด้วย เพราะทางสถาบันฯเชื่อว่าทั้ง 2 อย่างมีความสำคัญไม่ต่างกัน สถาบันฯมีครูฝึกพลศึกษาที่มีประสบการณ์ และมีความชำนาญ พร้อมมอบเทคนิคต่างๆที่จะทำให้น้องๆมีร่างกายที่พร้อม และสามารถผ่านการทดสอบได้อย่างสบาย ไม่ฝืนร่างกาย และทำคะแนนพลศึกษาได้มาก ซึ่งสามารถการันตีได้จากการเก็บตัวพลศึกษาในการสอบครั้งที่ผ่านมา น้องๆที่เข้าเก็บตัวกับสถาบันฯสามารถทำคะแนนพลศึกษาได้เกือบเต็มในทุกสถานี

Cadet centre พร้อมที่จะให้ความรู้ เทคนิค ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านร่างกาย ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบที่น้องๆควรรู้  รวมถึงการดูแลทุกขั้นตอนการสอบ ตั้งแต่การสมัครสอบ การพาไปสอบ และการเก็บตัวเพื่อฝึกพลศึกษา  สถาบันฯขอยืนยันว่า เราจะให้การดูแลในทุกขั้นตอนของน้องๆเป็นอย่างดี แล้วมาร่วมมือกันสร้างความฝันให้เป็นจริง ให้cadet centre ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของน้องๆทุกคน

แนะแนวการศึกษาต่อ รร.เตรียมทหาร จ่าอากาศ ช่างฝีมือทหาร

ทางสถาบันฯ ได้จัดโครงการ แนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อให้น้องๆ ได้มีแนวทางในการเรียนต่อในระดับชั้นปลาย
โดยทางสถาบันฯจะจัดทีมงานไปแนะแนวถึงโรงเรียนหรือสถานศึกษาต่างๆที่ต้องการความรู้ ในการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร จ่าอากาศ และช่างฝีมือทหาร
รายละเอียด
- ต้องติดต่อกับทางสถาบันฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และนัดแนะ เวลาที่ชัดเจน จำนวนนักเรียนที่เข้าฟังการแนะแนว
เพื่อทางสถาบันฯจะจัดทีมงาน ไปแนะแนวการศึกษาให้เหมาะสมกับเวลา
- ค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับระยะห่างจากโรงเรียน ถึงสถาบันฯ และค่าแนะแนวการศึกษา ในส่วนนี้จะแจ้งให้ทราบทีหลัง

ติดต่อ 089 5420019 หรือ Line ID: Cadetcentre

ประมวลภาพ ชื่อโรงเรียนที่ไปแนะแนว
แนะแนว โรงเรียนสิงห์สมุทร โรงเรียนสิงห์สมุทร สัตหีบ ชลบุรี
แนะแนว โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพ โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพ สัตหีบ ชลบุรี
แนะแนว โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย ชลบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย ชลบุรีหมวดหมู่รอง

ผลงาน เกียรติยศ ของสถาบัน Cadet Centre

สถิติผู้เข้าชม

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
474657

ตรวจตาบอดสี