ที่ 1 เตรียมทหาร ปี 54

สัมภาษณ์ พลศึกษา

ติดต่อสอบถาม

แนะแนวการศึกษา

like2.jpg

นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง

ติวเข้มนายร้อยตำรวจหญิง
ติวเข้านายร้อยตำรวจหญิง
รายละเอียด การติว http://www.cadetcentre.com/main/jupgrade/index.php/courses/86-couse-f-rpca


ระเบียบการสอบ เข้าเป็น นักเรียนนายร้อตำรวจหญิง ฉบับย่อ

รีบสมัครบุคคลภายนอกวุฒิ จบ. 6  หรือเีทียบเท่าแปลว่า  รับทุกคน ที่จบ. ม 6 ทุกแผนวิชา  รวมทั้ง ปวส.ปวช การศึกษานอก โรงเรียน   ง่ายๆขอให้จบ ม.6 ข้าราชการตำรวจคือ บุคคลที่เป็นข้าราชการตำรวจ หญิง อยู่แล้ว อายุ ไม่เกิน 25 ปี รับ 10 อัตรา  อาทิ ตำรวจพล
ร่มหญิงชั้นประทวน ก็มาสอบได้ แต่อายุห้ามเกิน 25 ปี  และเป็นข้าราชการตำรวจมาแล้ว 1 ปี 
นรตหญิงบุคคลภายนอก (จบ.ม.6 )

-เกณสำคัญ ต้องอายุ เกิน 16 ปี แต่ไม่เกิน 21 ปี  
-จบ ม.6หรือเทียบเท่า 
-สูง 160 ซม.  ขึ้นไป
-สายตาไม่สั้น เกินกว่ากำหนด ประมาณ 50-100 
-เรียน รด.มา   มีคะแนนเพิ่ม รอบ 2 ครับ 

วิชาที่ใช้สอบ  คณิต เนื้อหา ม. 4 5 6    คะแนนเต็ม   200 คะแนน
วิทยฯเนื้อหา ม. 4 5 6 ( ฟิสิก + เคมี + ชีวะ)  200 คะแนน
ภาษาไทย   ม.ปลาย                       200 คะแนน  
ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย                     200 คะแนน


สอบรอบสอง   มีตรวจร่างกาย   ตรวจสุขภาพที่ รพ.ตำรวจ 
สอบประวัติ          สอบประวัติ ที่โรงพัก บ้านเกิด 
สอบพละศึกษา   ว่ายน้ำ 50 เมตร วิ่ง 1000 เมตร

สอบสัมภาษณ์และวัดขนาดร่างกาย พิจารณา ปฏิภาณไหวพริบ เพื่อคัดเลือก บุคคล ว่าเหมาะสมจะเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรหรือไม่

 

หลักสูตรการเรียน การฝึก ของนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง เมื่อสอบเข้าได้แล้วนะครับ

1.ด้นการเรียนวิชาการทั่วๆ ไป

-เรียนวิชาเฉพาะ เรียนด้านกฎหมาย เรียนสอบสวนสืบสวน  การบริหารงานตำรวจ วิชาการตำรวจ จริยะศึกษา พละศึกษา เกี่ยวข้องกับสายงานในหน้าที่ตำรวจ และวิชาเลือกเสรี รวม 56 วิชา  จำนวน 156 หน่วยกิต

2.ภาคการฝึก แบ่งเป็นการฝึกตำรวจ 15 วิชา การฝึกพลศึกษา 7  วิชา หลักสูตรพิเศษ 7 หลักสูตร
ภาคการฝึก  เช่น การฝึกสวนสนาม  การฝึกยิงปืน  การฝึกยุทธวิธีตำรวจ 
ภาคหลักสูตรพิเศษ 
-หลักสูตรการต่อต้านและการก่อความมาสงบ    (การดำรงชีพในป่า อาวุธศึกษา ยุทธวิธีทหาร)
-หลักสูตร นายร้อยตำรวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบท  (พ่อแม่สมมติ)
-หลักสูตร การโดดร่ม  
-ฝึกงานสายป้องกันปราบปราม 

โดยนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง จะฝึกร่วมกับนักเรียนนายร้อยตำรวจ ตลอด 4 ปี ซึ่งใช้หลักสูตรเดียวกับนักเรียนนายร้อยตำรวจชายทุกประการ

เมื่อจบไปแล้วนะครับ ไม่ต้องกลัวว่าจะตกงานเลยครับ เพราะจะบรรจุเข้ารับราชการตำรวจทันที  แต่งตั้งเป็น ว่าที่ร้อยตำรวจ ตรีหญิง
ได้รับปริญญา รัฐศาสนศาสตร์บัณฑิต  ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองสารวัตร ประจำสถานีตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ขอบคุณเนื้อหาจาก: ขอบคุณเนื้อหาจากเว็บ rpcafamily.com

ผลงาน เกียรติยศ ของสถาบัน Cadet Centre

สถิติผู้เข้าชม

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
472857

ตรวจตาบอดสี