Cadet Centre กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง

แนะแนวการศึกษาต่อ รร.เตรียมทหาร ช่างฝีมือทหาร นายร้อยตำรวจหญิง

ทางสถาบันฯ ได้จัดโครงการ แนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อให้น้องๆ ได้มีแนวทางในการเรียนต่อในระดับชั้นปลาย
โดย ทางสถาบันฯจะจัดทีมงานไปแนะแนวถึงโรงเรียนหรือสถานศึกษาต่างๆที่ต้องการความ รู้ ในการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร จ่าอากาศ และช่างฝีมือทหาร
รายละเอียด
- ต้องติดต่อกับทางสถาบันฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และนัดแนะ เวลาที่ชัดเจน จำนวนนักเรียนที่เข้าฟังการแนะแนว
เพื่อทางสถาบันฯจะจัดทีมงาน ไปแนะแนวการศึกษาให้เหมาะสมกับเวลา
- ค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับระยะห่างจากโรงเรียน ถึงสถาบันฯ และค่าแนะแนวการศึกษา ในส่วนนี้จะแจ้งให้ทราบทีหลัง

ประมวลภาพ ชื่อโรงเรียนที่ไปแนะแนว
แนะแนวเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง โรงเรียนสิงห์สมุทร สัตหีบ ชลบุรี
แนะแนวโรงเรียน
โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพ สัตหีบ ชลบุรี
แนะแนวโรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย ชลบุรี