Cadet Centre กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง

คอร์สประจำ เสาร์ – อาทิตย์

- ค่าใช้จ่าย 16,900 บ./เทอม เริ่ม 27 พ.ค. - 17 ก.ย. 60
- วิชาที่สอน  คณิต  วิทย์(ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) อังกฤษ ไทย สังคม
- เหมาะสำหรับนักเรียน ม. 1 2 3 4 และ 5

คอร์สประจำ เสาร์ อาทิตย์
รายละเอียดคอร์สประจำ เสาร์ อาทิตย์

รายละเอียด               คลิกจองคอร์ส
- เริ่มเรียน วันเสาร์ 0900 กลับ วันอาทิตย์ 1200 (นอนค้างที่สถาบัน 1 คืน)
- สอนครบทั้ง 5 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) อังกฤษ ภาษาไทยและสังคม
-  เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อม โดยเน้นเนื้อหามัธยมต้น และมัธยมปีที่ 4 จึงสามารถนำไปใช้ที่โรงเรียนได้ และใช้ในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ตามหลักสูตรใหม่ได้
-  ช่วงเย็น มีการฝึกออกกำลัง พลศึกษาครบทั้ง 8 สถานี  วิ่ง ลุกนั่ง ดึงข้อ กระโดดไกล นั่งงอตัว ว่ายน้ำ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบพลศึกษา ที่สนามกีฬา ราชนาวี กม.5 สัตหีบ 
- น้องๆที่อยู่ จังหวัดระยอง มีรถตู้ รับ - ส่ง น้อง โดยรับเวลา 0700 ที่ central ระยอง และไปรับนักเรียนที่แหลมทองระยอง
ขากลับ วันอาทิตย์ จะออกจากสถาบัน เวลา 1230 ไปส่งตามจุดต่างๆ ที่ผ่าน และไปที่สุดท้ายคือ central ระยอง ครับ (เส้นทางชลบุรี ถ้าจำนวนนักเรียนมากพอ ทางสถาบันฯจะจัดรถตู้บริการเพิ่มเติม ต่อไปครับ) ค่ารถตู้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายการเรียน น้องๆที่สนใจขึ้นรถตู้ ต้องชำระค่ารถตู้เพิ่มเติม
-  หลังเรียนเสร็จ มีการฝึกภาวะผู้นำ นำแถว สวดมนต์ ร้องเพลงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตนได้ 
- หลังแถวมีการฝึกนั่งสมาธิ เพื่อให้น้องๆทบทวนเนื้อหาที่เรียน และฝึกการมีสมาธิด้วย
-  กลางคืนมีเสริมทำแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาพื้นฐาน และฝึกทำโจทย์ข้อสอบแข่งขันต่างๆ เช่น ข้อสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร เตรียมอุดม ช่างฝีมือทหาร จ่าอากาศ ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย, ข้อสอบ สอวน.
- มีการวิเคราะห์ร่างกาย เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง รวมทั้งการทดสอบสายตา สั้น บอดสี เบื้องต้น เพื่อให้ทางผู้ปกครองทราบ และสามารถแก้ไขได้ทัน
- มีอาหารเลี้ยง 3 มื้อ แบ่งเป็นวันเสาร์ เลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเย็น วันอาทิตย์ เลี้ยงอาหารเช้า
- น้องที่อยู่ไกล สามารถมานอนค้างที่สถาบันฯในคืนวันศุกร์ได้  

 

van1
van2 van3

 

 

                               ตารางการปฏิบัติ คอร์ส เสาร์ อาทิตย์
                                      วันเสาร์
0900 - 1200 เรียนวิชา ที่ 1
1200 - 1255 พักเบรค รับประทานอาหารกลางวัน
1255 - 1455 เรียนวิชาที่ 2
1455 - 1505 พักเบรค
1505 - 1705 เรียนวิชาที่ 3
1705 - 1815 เรียนวิชา พลศึกษา
1815 - 1900 รับประทานอาหารเย็น อาบน้ำ ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว
1900 - 2100  เรียนวิชาที่ 4
2100 - 2130 พักเบรค
2130 - 2145 แถว เช็คยอด ร้องเพลงชาติ ปฏิญาณตน
2145 - 2200 ทำความสะอาด และนั่งสมาธิ
2200 - 2300 ฝึกฝนทำโจทย์ แบบฝึกหัด และข้อสอบ
2345 นอนหมดคน
                             วันอาทิตย์
0700 นักเรียนทั้งหมดตื่นนอน และแถว เช็คยอด
0715 - 0845 รับประทานอาหารเช้า อาบน้ำ ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว
0835 - 0855 แถวประจำเตียงนอน ตรวจการพับเก็บที่นอน
0900 -1200 เรียนวิชาที่ 5 หรืออาจะมีการทดสอบ
1200 นักเรียนทั้งหมด ปล่อยกลับบ้าน