Cadet Centre กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง

ติวเตรียมทหาร คอร์สมี.ค.


ค่าใช้จ่ายการเรียน แบ่งออกเป็น 2 คอร์ส
1.
คอร์สเสริมพิเศษ ราคา 4,000 บาท
2. คอร์สติวเข้มพร้อมพาไปสอบ ราคา 16,000 บาท
3. เลือกเรียนทั้ง 2 คอร์ส คือ คอร์สเสริมพิเศษ และ คอร์สติวเข้มพร้อมพาไปสอบ ราคา 19,500 บาท
*** ค่าใช้จ่ายนี้ รวมค่าใช้จ่ายทุกกรณี ไม่มีเก็บเพิ่ม ยกเว้นค่าสมัครสอบในแต่ละเหล่า นักเรียนเป็นผู้ชำระเอง

สถานที่เข้าค่าย : new cadet centre ซอยเขาหมอน สัตหีบ ชลบุรี

จองได้ตั้งแต่วันนี้ ค่าจองคอร์สละ 4,000 บาท รับจำนวนจำกัด

** หากยกเลิกการจอง เงินจองจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ**

ดาวโหลดระเบียบการได้ที่นี่
http://bit.ly/cadet_marchM456

จองคอร์สได้ที่นี่
http://bit.ly/form_cadet

คู่มือการเตรียมตัว การเข้าค่าย คอร์ส มี.ค. 60
☑️ สำหรับ ม. ปลาย 4 5 6
http://bit.ly/March60_M456

รายละเอียดคอร์ส
1. คอร์สเสริมพิเศษ ราคา 4,000 บาท > เริ่มเรียน 11 ก.พ. – 24 ก.พ. 60
2. คอร์สติวเข้มพร้อมพาไปสอบ ราคา 16,000 บาท > เริ่มเรียน 25 ก.พ. – 14 มี.ค. 60
3. เลือกเรียนทั้ง 2 คอร์ส คือ คอร์สเสริมพิเศษ และ คอร์สติวเข้มพร้อมพาไปสอบ ราคา 19,500 บาท

- คอร์สประเภท เข้าค่ายอยู่ประจำ เหมาะสำหรับนักเรียน ชั้น ม.4 5 และ 6 ที่ต้องการเตรียมตัวในการสอบเข้าสถาบันที่มีชื่อเสียง และโรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

- นักเรียนจะได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ (ระเบียบวินัย การออกกำลังกาย การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม และฝึกช่วยเหลือตัวเอง)
- เนื้อหาครบถ้วน พร้อมสอบ กระชับ เทคนิค สูตรลัด คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคม และมีการทดสอบเพื่อวิเคราะห์ผลการเรียน พร้อมทั้งเสริมรายวิชาที่นักเรียนยังมีข้อบกพร่อง เพื่อเตรียมพร้อมในการสอบเข้าเตรียมทหาร หลักสูตรใหม่ (ม.4)
- ติว เข้มสูตรลัด วิธีพิเศษในการทำโจทย์ข้อสอบ พร้อมด้วยสูตรคิดลัด คิดเร็ว ลับเฉพาะของ Cadet Centre ที่จะทำให้นักเรียนทำข้อสอบยากๆ ให้กลายเป็นข้อสอบง่ายๆ ได้อย่างไม่น่าเชื่อ
- ฝึก ทำข้อสอบกว่า 2,000 ข้อ ทุกวิชาและฝึกทำแบบจำลองสนามสอบ Test ข้อสอบ เก็บคะแนนจริง ทุกๆ สัปดาห์ เพื่อความไม่ประหม่าเวลาเจอสนามสอบจริง
- เสริมข้อสอบเก่า เตรียมทหารทั้ง 4 เหล่าทัพ โครงการช้างเผือก และข้อสอบเก่าหลักสูตร ม.4 (37 - 46) พร้อมวิเคราะห์เจาะลึก เทคนิคการทำข้อสอบแบบใหม่
- นักเรียนสามารถฝึกทักษะทางวิชาการเพิ่มเติมได้ตลอดทั้งคืน โดยมีครูคอยให้คำปรึกษาทุกวัน
- ฝึกพลศึกษา ครบทั้ง 8 สถานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบรอบ 2 ตรวจความพร้อมร่างกายเบื้องต้น โดยครูฝึกที่จบวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยตรง
- และยังสอนการสอบสัมภาษณ์ เพื่อความพร้อมสูงสุด ให้นักเรียนสามารถสอบผ่านได้ทั้งรอบแรกและรอบสอง
- บริการสมัครสอบ ฟรี!!!!! และพาไปสอบทั้ง 4 เหล่าทัพ จัดหาที่พักใกล้สนามสอบ สะดวกสบาย
- มีครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ พี่เลี้ยง ดูแลมากมาย ใกล้ชิดพร้อมให้คำปรึกษาได้ตลอดเวลา
- ฝึกภาวะผู้นำ ความรับผิดชอบ และฝึกการนั่งสมาธิ
*ประกาศผลสอบรอบแรก หากสอบผ่านภาควิชาการ สถาบันฯมีสิทธิพิเศษในการเก็บตัวรอบสอง ให้ด้วย

- มีการดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณะครู ตลอด 24 ชั่วโมง อาหาร 3 มื้อ + อาหารว่าง และบริการซัก - รีด ฟรี

- รับเสื้อกีฬาของสถาบันฯ ฟรี 1 ตัว

เพื่อ ให้นักเรียนที่เข้าค่าย ได้รับการเรียนรู้ อย่างเต็มที่ พร้อมกับได้พักผ่อน ทางสถาบันฯจึงสร้างตึก ของสถาบันฯขึ้นใหม่ ในซอยเขาหมอน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โดยประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

1. ห้องเรียน 5 ห้อง ปรับอากาศทั้งหมด

2. ห้องนอน ุ6 ห้องนอน ปรับอากาศทั้งหมด

3. ห้องอาบน้ำที่เพียบพร้อม

4. มีพื้นที่สำหรับรับประทานอาหาร

5. มีพืนที่สำหรับพักผ่อน อ่านหนังสือ

6. มีพื้นทีสำหรับออกกำลังกาย เช่น สนามวิ่ง สนามปิงปอง สนามฟุตบอล (การว่ายน้ำ ทางสถาบันฯจะจัดรถโดยสารพานักเรียนไปว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำ ของ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ สัตหีบ ชลบุรี)

7. มีพื้นที่จอดรถอย่างกว้างขวาง

8. สถานที่ อยู่ใกล้กับธรรมชาติ นักเรียนจะได้รับการเรียนรู้ และฝึกฝนอย่างเต็มที่ พร้อมกับได้พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ

9. มีพี่เลี้ยง ดูแล 24 ชั่วโมง

10. มีแม่บ้าน รักษาความสะอาดอยู่เสมอ

2 ด้านหน้าอาคาร สถาบัน Cadet Centre 9ห้องเรียน
8ห้องนอน 1ห้องรับประทานอาหาร
7ทางเดินโถง หน้าห้องเรียน  3ห้องอาบน้ำ ฟักบัว Rain Shower
10ห้องออกกำลังกาย เพิ่มกล้ามเนื้อของร่างกาย 11ห้องออกกำลังกาย เพิ่มกล้ามเนื้อของร่างกาย
12ราวดึงข้อ  

 

ตารางการปฏิบัติ วันเสาร์ที่ 25 ก.พ. 60

0900 - 1030 รายงานตัว และชำระเงิน  (กรุณาชำระเงินที่เหลือก่อนมารายงานตัว เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

1030 – 1115 ปฐมนิเทศ ชี้แจงการปฏิบัติ การเข้าคอร์ส และการสอบ

1115 – 1145 รับประทานอาหารกลางวัน

1200 – 1600 ทดสอบ เพื่อประเมินผล ก่อนเรียน

1600 – 1730 ออกกำลังกาย พลศึกษา

1730 – 1815 รับประทานอาหารเย็น

1830 – 2030 ชี้แจงการปฏิบัติ จัดห้องเรียน และห้องนอน

2030 – 2100 แถวสวดมนต์

2100 – 2400 อ่านหนังสือตามลำพัง

กรอกใบสมัคร http://bit.ly/form_cadet


แผนที่ของสถาบัน
แผนที่เดินทางสถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร cadet centre