Cadet Centre กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง

เฉลยข้อสอบเตรียมทหาร ช้างเผือก 2558

ข้อสอบ โครงการช้างเผือก นายเรืออากาศ ประจำปีการศึกษา 2558 สอบเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2557

white58


ข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์

121. 126. 131. 136. 141.
122. 127. 132. 137. 142.
123. 128. 133. 138. 143.
124. 129. 134. 139. 144.
125. 130. 135. 140. 145.

ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชีวะ

111 - 113.
114 - 117.
118 - 120.

ข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ

1 - 12.
16 - 21.
22 - 35.

ข้อสอบ วิชาภาษาไทย

41 - 53.
54 - 60.
 

ข้อสอบ วิชาสังคม

61 - 80.