Cadet Centre กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง

คอร์สเข้าค่าย summer ปรับเพื้นฐาน

  

คอร์สเข้าค่าย เมษายน    ค่าใช้จ่าย แบบ On - Site ราคา 13,900 บาท  (ค่าจอง 4,000 บาท) รับจำนวนจำกัด (รวมที่พักและอาหาร)
สถานที่เข้าค่าย : new cadet centre ซอยเขาหมอน สัตหีบ ชลบุรี
- แบบ On - Line ราคา 4,000 บาท 

ระยะเวลา  22 เม.ย. - 6 พ.ค. 66

รายละเอียด
 - รับทั้งนักเรียนชาย ม. 1 - 6 และนักเรียนหญิง ม. 4 5 และ 6

- เนื้อหาปรับพื้นฐานและฝึกทำข้อสอบ

- เนื้อหาหลักสูตรม.1 2 3 และ ม.4 ปรับพื้นฐานความรู้ทั้งหมด (คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคม เพื่อการต่อยอดความรู้ และเตรียมความพร้อมล่วงหน้ากับการสอบปีต่อไป
- ช่วงเย็นมีการฝึกพลศึกษา ครบทั้ง 8 สถานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบรอบ 2

- มีครูอาจารย์ คอยให้คำปรึกษาและดูแลใกล้ชิดตลอดเวลา

- ฝึกภาวะผู้นำ ความรับผิดชอบ และฝึกการนั่งสมาธิ

- ลดปัญหานักเรียนติดโทรศัพท์ ติดเกมส์ ติดทีวี (ทางสถาบันฯจะยืดโทรศัพท์ จนกว่านักเรียนจะปล่อยกลับบ้าน)

- นักเรียนต้องมีผลตรวจ ATK ก่อนเข้าเรียน และจะต้องได้รับวัคซีนป้องกัน Covid-19 อย่างน้อย 2 เข็ม

ทัศนศึกษาที่ ร.ล.จักรีนฤเบศ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

chakri
 chakri2

ตารางการปฏิบัติวันเปิดคอร์ส

0900 - 1030 รายงานตัว และชำระเงิน  (กรุณาชำระเงินที่เหลือก่อนมารายงานตัว เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

1030 – 1115 ปฐมนิเทศ ชี้แจงการปฏิบัติ การเข้าคอร์ส และการสอบ

1115 – 1145 รับประทานอาหารกลางวัน

1200 – 1600 ทดสอบ เพื่อประเมินผล ก่อนเรียน

1600 – 1730 ออกกำลังกาย พลศึกษา

1730 – 1815 รับประทานอาหารเย็น

1830 – 2030 ชี้แจงการปฏิบัติ จัดห้องเรียน และห้องนอน

2030 – 2100 แถวสวดมนต์

2100 – 2400 อ่านหนังสือตามลำพัง

 

เพื่อ ให้นักเรียนที่เข้าค่าย ได้รับการเรียนรู้ อย่างเต็มที่ พร้อมกับได้พักผ่อน ทางสถาบันฯจึงสร้างตึก ของสถาบันฯขึ้นใหม่ ในซอยเขาหมอน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โดยประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

1. ห้องเรียน 5 ห้อง ปรับอากาศทั้งหมด

2. ห้องนอน ุ6 ห้องนอน ปรับอากาศทั้งหมด

3. ห้องอาบน้ำที่เพียบพร้อม

4. มีพื้นที่สำหรับรับประทานอาหาร

5. มีพืนที่สำหรับพักผ่อน อ่านหนังสือ

6. มีพื้นทีสำหรับออกกำลังกาย เช่น สนามวิ่ง สนามปิงปอง สนามฟุตบอล (การว่ายน้ำ ทางสถาบันฯจะจัดรถโดยสารพานักเรียนไปว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำ ของ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ สัตหีบ ชลบุรี)

7. มีพื้นที่จอดรถอย่างกว้างขวาง

8. สถานที่ อยู่ใกล้กับธรรมชาติ นักเรียนจะได้รับการเรียนรู้ และฝึกฝนอย่างเต็มที่ พร้อมกับได้พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ

9. มีพี่เลี้ยง ดูแล 24 ชั่วโมง

10. มีแม่บ้าน รักษาความสะอาดอยู่เสมอ

แผนที่ของสถาบัน
แผนที่เดินทางสถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร cadet centre