Cadet Centre กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง

ปี 58

รายชื่อนักเรียน สถาบัน Cadet Centre ที่สอบผ่าน เป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในปี 2558 นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 59

รายชื่อนักเรียน Cadet Centre ที่สอบผ่านรอบแรกและรอบสอง ปี 2558
  เหล่า โรงเรียน ตร. ทอ. ทบ. ทร. ตร.น้ำ
1 รัฐนันท์ เอี่ยมตระกูล วัดป่าประดู่ ระยอง 158 ส. 4 79 จริง 311 ส.49 147 ส.76 135 ส.130
2 ธีร์จุฑา หงษา ระยองวิทยาคม 220 จริง 166   154 จริง 154 ส.43 140 ส.100
3 ณัฐดนัย สมานโสร ระยองวิทยาคม 541 ส. 293 258 ส.124            
4 อัครวีร์ ศรีทองอินทร์ ศรีราชา 51 จริง     89 จริง 283 ส.265 248 ส.303
5 ชนม์ บุญวงศ์โสภณ อัสสัมชัญ ระยอง 65   203   206   463   400  
6 ธนกฤต ชินธนเศรษฐ์ สิงห์สมุทร 377 ส. 224     174 ส.268 344 ส.313 303 ส.346
7 กานต์ดนัย กล้าหาญ ระยองวิทยาคม 391 ส. 236 369 ส.112 312 จริง 540 ส.283 466 ส.328
8 วรณ คณะธรรม ชลราษฏรอำรุง 170 จริง 190 ส.180 193 ส.179        
9 ภาสวี น้อยจำรัส จุฬาภรณ์ชลบุรี         512          
10 นราวิชญ์ ไตรพรม สัตหีบ เขตฐานทัพ         680          
11 อนพัทย์ งามดี สิงห์สมุทร             477 ส.88 411 ส.141
12 ฐากูร สุขเกษม ตราษตระการคุณ 504   226 ส.212            
13 ศรัณยู ธรรมมา ระยองวิทยาคม 252 จริง 370 ส.126            
14 วิกรม อุดมชนะรุ่งโรจน์ พิริยาลัย แพร่ 194 ส. 45 96 ส.107 92   279 ส.314 245 ส.347
15 ธนนัฏฐ์ ช้างชน มารีวิทย์ บ่อวิน 516 ส. 282     449 ส.180        
16 ภัควรรธน์ ม่วงแพร อัสสัมชัญ ระยอง         300 จริง        
17 ก้องภพ แก้วทันคำ พิริยาลัย แพร่       ส.5   ส.38   ส.193    
  รวมจำนวนนักเรียนสอบผ่านรอบแรก   16 คน  49 ที่ และ จำนวนนักเรียนรที่สอบผ่านรอบสองเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 59 จำนวน 11 คน สำรอง 2 คน

ผลงานสอบติด ปี 58

 รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านรอบแรก และรอบสอง ปี 58 เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 59