Cadet Centre กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง

ประกาศ สมัครและสอบ ของ โรงเรียนนายร้อยจปร. ประจำปีการศึกษา 2558
สรุปรายละเอียดดังนี้
- กำลังศึกษาอยู่ ม. 3 หรือจบการศึกษา ม.ต้น หรือเทียบเท่า
- อายุ 15 - 17 ปี (1 ม.ค. 41 - 31 ธ.ค. 43)

- สัญชาติ ไทย บิดามารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทย โดยกำเนิด ยกเว้นบิดาเป็นข้าราชการทหาร ตำรวจ มารดาจะมิใช่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
- รับสมัครทาง internet 2 ม.ค. - 15 มี.ค. 58

http://precadet58.crma.ac.th/precadet58/index.asp

- สอบวิชาการ 2 เม.ย.58 ที่ ม.ธรรมศาสตร์รังสิต และ ม.เกษมบัณฑิต และม.ราชภัฏพระนคร
- รายละเอียดคะแนนสอบวิชาการดังนี้ (ใช้เวลาสอบ 4 ชม.)
1. วิทยาศาสตร์ 220 คะแนน
2. คณิตศาสตร์ 220 คะแนน
3. ภาษาอังกฤษ 150 คะแนน (ต้องผ่านเกณฑ์ 30%)
4. ภาษาไทยและสังคม 110 คะแนน
- ประกาศผลสอบรอบวิชาการ 8 เม.ย. 58
- ทดสอบวิภาววิสัย 9 เม.ย. 58
- สอบรอบสอง จ. 4 – พฤ 7 พ.ค. 58 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตรวจสุขภาพ ตรวจขนาดรุูปร่าง ลักษณะความสมบูรณ์ของร่างกาย ตรวจโรคและความพิการที่ขัดต่อการเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
2. สอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา
3. สอบพลศึกษา ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 8 รายการ คือ ลุกนั่ง 30 วิ, นั่งงอตัว, ดึงข้อ, ยืนกระโดดไกล, วิ่งกลับตัว, วิ่ง 50 เมตร, ว่ายน้ำ 50 เมตร และวิ่ง 1,000 เมตร (หากว่ายน้ำไม่ได้ หรือว่ายน้ำไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ถือว่าสอบไม่ผ่าน)
- ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย วันอังคารที่ 12 พ.ค. 58
ดาวโหลดระเบียบการทั้งหมด ได้ที่นี่      http://bit.ly/crma58