Cadet Centre กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง

คอร์สประจำตลอดปี 66

คอร์สประจำตลอดปี 2566 เปิดจองแล้ว (โปรโมชั่นพิเศษ จองภายในวันที่ 15 ก.พ. 66 รับส่วนลดพิเศษ 10,000 บาท)
รับจำนวนจำกัด แบ่งตามระดับชั้น
ม.3 หลักสูตรเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร รับ 5 นาย
ม.4 - 6 หลักสูตรเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร รับ 10 นาย
ม.6 หรือเทียบเท่า หลักสูตรเข้าเป็นนักเรียนจ่า นักเรียนนายสิบ รับ 5 นาย

ระยะเวลาเรียน ตั้งแต่เดือน พ.ค.66 - สอบวิชการทุกสนาม (เรียนปรับพื้นฐานฟรี 15 วัน ก่อนเปิดเทอม)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 195,000 บาท (แบ่งชำระ 6 งวด)
ค่าลงทะเบียนจอง 20,000 บาท ภายในวันที่ 28 ก.พ.66
ดาวโหลดระเบียบการได้ที่นี่ 
www.cadetcentre.com/download/66/AllCouse66.pdf

 

ติวเข้าเตรียมทหาร ติวเข้านักเรียนตรียมทหาร ติวเข้าช่างฝีมือทหาร ติวเข้านักเรียนจ่าทหารเรือ

 รายละเอียดการเรียนดังนี้

1. ด้านการเรียนการสอน

          - นักเรียนจะได้รับการติวเข้มเพื่อเตรียมตัวสำหรับสอบเข้าเตรียมทหาร  อย่างต่อเนื่องทุกวัน

          - มีการทดสอบวิชาการทุกสัปดาห์ เพื่อติดตามผลการเรียนของนักเรียน และสามารถประเมินผลการเรียนได้ ผปค.สามารถติดตามผลการเรียนได้ในเว็บไซด์ หรือ ทางกลุ่ม Line ที่สถาบันฯจัดตั้งขึ้น

          - อยู่ในบรรยากาศของการฝึกฝนและแข่งขันในการเรียน การทำข้อสอบ การอ่านหนังสือ นักเรียนจะเกิดแรงบันดาลใจและมีแรงกระตุ้นในการฝึกฝนตนเองมากขึ้น 

          - มีทรัพยากรด้านความรู้ครบถ้วน ทั้งหนังสือ แบบฝึกหัด  รวมทั้งคลังข้อสอบเก่ามากมาย เช่น ข้อสอบเก่าเตรียมทหาร ข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ข้อสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ข้อสอบเข้านักเรียนจ่าอากาศ , ช่างฝีมือทหาร และข้อสอบอื่นๆอีกมากมาย

          - มีครูอาจารย์ ทุกท่านได้รับการคัดสรรเป็นอย่างดี มีความรู้เฉพาะทาง และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างยอดเยี่ยม พร้อมเทคนิค วิธีการทำข้อสอบมากมาย รวมทั้งมีครู และบุคลากรคอยให้คำปรึกษาและดูแลใกล้ชิดตลอดเวลา

          - หลักสูตรของสถาบัน ด้วยความชำนาญและความพร้อมของสถาบัน ที่มากด้วยประสบการณ์การสอนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารโดยเฉพาะ จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรเตรียมทหารโดยเฉพาะ สามารถเก็งข้อสอบได้อย่างแม่นยำ ครอบคลุมถึงหลักสูตรชั้น ม.ต้น ซึ่งทางสถาบันได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทางโรงเรียนที่เรียน เพื่อเอื้อต่อการเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารของนักเรียนในโรงเรียนนั้นๆ  ทำให้สามารถเพิ่มโอกาสการสอบติดให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างมาก

2. ด้านการฝึกพลศึกษา สมรรถภาพร่างกาย

          - ฝึกฝนพลศึกษา ทั้ง 8 สถานี ได้แก่ วิ่ง 50 เมตร, วิ่ง 1,000 เมตร, วิ่งเก็บตัวกลับตัว, กระโดดไกล, นั่งงอตัว, ลุกนั่ง,ดึงข้อ และ ว่ายน้ำ 50 เมตร
         - ทางสถาบันฯมีอุปกรณ์ออกกำลังกาย ฟิตเนส เช่น ดัมเบล ฯลฯ เพื่อให้นักเรียนฝึกพัฒนาด้านกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ โดยมีครูพลศึกษา ให้คำแนะนำการฝึกอย่างใกล้ชิด
         - การฝึกพลศึกษา จะฝึกในช่วงเย็นทุกวัน และมีการทดสอบพลศึกษาทุกๆ เดือน รวมทั้งมีการวิเคราะห์ เรื่องสายตา สั้น เอียง บอดสี วิเคราะห์ลักษณะร่างกายต่างๆ เช่น เท้าแบน อกยุบ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการควบคุมพิกัดของร่างกาย อาทิเช่น น้ำหนัก ดัชนีมวลกาย
          - น้องๆที่มีข้อบกพร่องทางร่างกายที่สามารถแก้ไขได้ ทางสถาบันฯจะดำเนินการพัฒนา แก้ไข และฝึกฝนให้ เช่น นั่งยองไม่ได้ ดึงข้อไม่ได้ ว่ายน้ำไม่ได้ เป็นต้น

3. ด้านโรงเรียน
          - ย้ายมาอยู่ที่สถาบันฯ โดยทางสถาบันฯจะจัดหา รร.รัฐบาล(รร.สิงห์สมุทร) หรือ รร.เอกชนให้เรียนในระหว่างเรียนคอร์สประจำ และได้รับการติวอย่างต่อเนื่องทุกๆวัน

          - ค่าเทอมของโรงเรียน ทั้งระดับม.ต้น และ ม.ปลาย ค่าเครื่องแต่งกาย ชุดนักเรียน ชุดพละ ชุดร.ด. กระเป๋านักเรียน หรือค่าที่ทางโรงเรียนเรียกเก็บเพิ่มเติม เช่น ค่าทัศนศึกษา ค่าร่วมกิจกรรม ทางผปค.จะต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด
         - การเดินทางไปโรงเรียน ทางสถาบันฯมีรถตู้ของสถาบันฯ ไปรับ – ส่งนักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทรทุกวัน
van3van2


        
- ถ้านักเรียน เรียนอยู่โรงเรียนในจังหวัดระยอง ที่มีรถสวัสดิการทหารเรือผ่าน เช่น โรงเรียนระยองวิทยาคม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง โรงเรียนวัดป่าประดู่(ใกล้เส้นทาง) อาจไม่จำเป็นต้องย้ายโรงเรียนก็สามารถเข้าเรียนในคอร์สประจำกับทางสถาบันได้เช่นกัน แต่ทางสถาบันฯขอแนะนำให้ย้ายเข้าโรงเรียนสิงห์สมุทร เนื่องจากสถาบันฯมีรถตู้สำหรับรับ-ส่งน้องๆ รร.สิงห์สมุทร น้องๆจะไม่เหนื่อยกับการเดินทาง มีเวลาจัดการกับภารกิจส่วนตัว และเวลาพักผ่อนมากขึ้น
        
- การประชุม ผปค. ของโรงเรียนสิงห์สมทุร หรือโรงเรียนอื่นๆ ทางสถาบันฯขอให้ ผปค.ของนักเรียนเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบคำแนะนำจากทางโรงเรียนนั้นๆ ทั้งนี้ถ้าผปค.ไม่สะดวก ทางสถาบันฯจะจัดครูพี่เลี้ยง เข้าร่วมประชุมแทน
        
- การบ้านทางโรงเรียนฯ นักเรียนจะต้องรับผิดชอบเอง โดยทางสถาบันฯจะช่วยติดตาม และช่วยเหลือน้องๆ เพื่อให้น้องทำการบ้านให้เสร็จทันเวลา

4. ด้านทั่วไป

          - มีบริการ ซัก รีด เสื้อผ้าให้ทั้งหมดโดยไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
         - มีตู้เสื้อผ้าและ ตู้เก็บของส่วนตัว
         - มีที่นอนให้นักเรียนคนละ 1 ชุด ประกอบด้วย ที่นอน หมอน และผ้าห่ม (สามารถนำหมอน ผ้าห่ม จากที่บ้านมาใช้ที่สถาบันฯได้)

          - มีอาหารมื้อเย็นในวันที่น้องไปโรงเรียน ส่วนวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ หรือคอร์สเข้าค่ายปิดเทอม มีอาหารให้ 3 มื้อ
         - มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก จำพวก ตู้เย็น ไมโครเวฟ กาต้มน้ำ สำหรับนักเรียน และสามารถใช้อุปกรณ์เหล่านี้เพื่อในการอุ่น หรือทำอาหารกึ่งสำเร็จรูปได้
         - มีอาหารเพิ่มเติมพิเศษให้นักเรียนสม่ำเสมอ เช่น ผลไม้ ขนมปัง ขนมหวาน ซีเรียล เป็นต้น
         - มีห้องออกกำลังกาย ฟิตเนส ให้นักเรียนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
          - การดูแล ด้วยระบบที่เน้นการดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ความรักและเอาใจใส่นักเรียนเสมือนเป็นคนในครอบครัว ทำให้ผู้ปกครองมั่นใจและไว้วางใจให้ทางสถาบันฯ ดูแลนักเรียนเสมอมา
         - มีกล้องวงจรปิด ที่ผปค.สามารถเข้าดูบรรยากาศการเรียนในห้องเรียน ของน้องๆได้
         - มีกลุ่ม Line ผปค. คอร์สประจำ เพื่อแจ้งตารางการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ พร้อมทั้งแจ้งการปฏิบัติต่างๆ ให้ผปค.ทราบความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ ทั้งด้านการเรียนวิชาการ และการฝึกพละศึกษา  
         - บริการสมัคร(ทางสถาบันฯจะจ่ายค่าสมัครให้) และพาไปสอบนักเรียนช่างฝีมือทหาร สอบชิงทุนการศึกษา โครงการช้างเผือก โรงเรียนนายเรืออากาศ และการสอบนักเรียนเตรียมทหารทั้ง 4 เหล่าทัพ
          - ผู้สอบผ่านรอบแรก ทางสถาบันฯจะทำการนำนักเรียนเข้าโปรแกรมเก็บตัว เพื่อแนะนำ พร้อมกับฝึกฝนเพื่อเพิ่มสมรรถนะทางด้านร่างกายให้พร้อมเพื่อเตรียมตัวสอบรอบ 2 เช่น ด้านร่างกาย พลศึกษา การสอบสัมภาษณ์ และการสอบวิภาววิสัย
          -
ในการไปสอบรอบสอง มีทีมงานคุณภาพพร้อมดูแลตลอดการสอบทั้ง 4 เหล่า ช่วยลดภาระผู้ปกครองไม่ต้องพาน้องไปเอง

เกียรติประวัติและผลงานที่ผ่านมาของสถาบันฯ
         
- เกียรติประวัติ นักเรียนของสถาบันสามารถสอบได้คะแนนสูงสุดของเป็นลำดับที่ 1 ของเหล่าทหารเรือ ในปี 54 และ 55 และสามารถสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารได้เป็นจำนวนมากต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี้หลังจากที่เข้าไปเรียนแล้วยังสามารถสร้างผลงานด้านการเรียน โดยการสอบชิงทุนของโรงเรียนนายเรือไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศได้ถึง 3 ปีซ้อน และผลงานด้านอื่นๆอีกมากมาย

โดยมีรายละเอียดดังนี้
          - ผลงานในป 54 ทําใหนักเรียนสอบผานนักเรียนเตรียมทหารรอบแรก 2 นาย และสอบผานรอบสอง 1 นาย ในนี้มีนักเรียนที่สอบไดลําดับที่ 1 ของเหลาทหารเรือ
          - ผลงานในป 55 ทําใหนักเรียนสอบผานนักเรียนเตรียมทหารรอบแรก 9 นาย คิดเปนจํานวนที่นั่งได 31 ที่นั่ง และสอบผานรอบสอง 7 นาย ในนี้มีนักเรียนที่สอบไดลําดับที่ 1 ของเหลาทหารเรือ
          - ผลงานในป 56 ทําใหนักเรียนสอบผานนักเรียนเตรียมทหารรอบแรก 19 นาย คิดเปนจํานวนที่นั่งได 59ที่นั่ง และสอบผานรอบสอง 10 นาย
          - ผลงานในป 57 ทําใหนักเรียนสอบผานนักเรียนเตรียมทหารรอบแรก 9 นาย คิดเปนจํานวนที่นั่งที่ได 26 ที่นั่ง ในปนี้มีนักเรียนมาเก็บตัวรอบสองเพิ่มเติม และสอบผานรอบสอง 10 นาย และมีนักเรียนสอบผ่านนักเรียนช่างฝีมือทหาร ได้ 1 นาย
          - ผลงานในป 58 ทําใหนักเรียนสอบผานนักเรียนเตรียมทหารรอบแรก 16 นาย คิดเปนจํานวน ที่ไดนั่ง 49 ที่นั่ง ในปนี้มีนักเรียนมาเก็บตัวรอบสองเพิ่มเติม และสอบผานรอบสอง 11 นาย และมีนักเรียนสอบผ่านนักเรียนช่างฝีมือทหาร ได้ 1 นาย
         - ผลงานในป 60 ทําใหนักเรียนสอบผานนักเรียนเตรียมทหารรอบแรก 8 นาย คิดเปนจํานวนที่ไดนั่ง 24 ที่นั่ง และสอบผานรอบสอง  7 นาย  และมีนักเรียนสอบผ่านนักเรียนช่างฝีมือทหารรอบแรก 21 สอบผ่านรอบสองได้ 9 นาย
          - ผลงานในป 61 ทําใหนักเรียนสอบผานนักเรียนเตรียมทหารรอบแรก 9 นาย คิดเป็นจำนวนที่นั่งได้ 29 ที่ หรือคิดเป็น 21% ของนักเรียนคอร์ส เสาร์ อาทิตย์ปี 60(เฉพาะม.ปลาย) จำนวน 43 คน และถ้าคิดเฉพาะในส่วนของนักเรียนคอร์สประจำทั้งหมดปี60 (เฉพาะม.ปลาย) 11 คน สอบผ่านรอบแรก นตท. 3 คน และสอบผ่านช่างฝีมือทหาร 3 คน (ไม่ซ้ำชื่อ)

         - ผลงานในปี 62 ทำให้นักเรียนสอบผ่านนักเรียนช่างฝีมือทหาร รอบแรก 13 คน รอบสอง 3 คน และทำให้นักเรียนสอบผ่าน นักเรียนเตรียมทหาร รอบแรก 10 คน คิดเป็นจำนวนที่ได้ 26 ที่นั่ง จากนักเรียนที่ไปสอบ 55 คนคิดเป็น % ในการสอบผ่าน 18% และสอบผ่านรอบสองจำนวน 8 คนและทำให้สอบผ่าน นักเรียนนายสิบทหารบก 1 คน และสอบผ่านนักเรียนจ่าทหารเรือ 2 คน
          - ผลงานในปี 63
1. ทำให้นักเรียนสอบผ่านโครงการช้างเผือก รร.นอ. จำนวน 2 คน
2. สอบผ่านนักเรียนช่างฝีมือทหาร รอบแรก 19 คน รอบสอง 10 คน
3. สอบผ่าน นักเรียนเตรียมทหาร รอบแรก เหล่าทหารเรือ 4 คน
4. สอบผ่าน นักเรียนจ่าทหารเรือ รอบแรก 8 คน ส่งสอบ 10 คน และสอบผ่านรอบสอง 6 คน
5. สอบผ่าน นักเรียนจ่าอากาศ รอบแรก 2 คน

          - ผลงานในปี 64
1.
สอบผ่านนักเรียนช่างฝีมือทหาร รอบแรก 19คน รอบสอง 10คน
2.
สอบผ่าน นักเรียนเตรียมทหารรอบวิชาการ 8 คน และผ่านรอบสอง 2 คน
3.
สอบผ่าน นักเรียนจ่าทหารเรือ รอบแรก 55 คน รอบสอง 36 คน

การชำระเงิน แบ่งชำระเป็น 6 งวดได้

งวดที่ 1 2 3 4 5 6
วันครบกำหนด วันก่อนเปิดเรียน 30 มิ.ย. 31 ส.ค. 31 ต.ต. 25 ธ.ค. 28 ก.พ.
ชำระ(บาท) 20,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
หมายเหตุ ค่าจอง          

ข้อตกลงใจในการชำระค่าลงทะเบียนและค่าเรียน
         
- ยอดเงินจองถือเป็นต้นทุนที่ทางสถาบันฯใช้ในการเตรียมสถานที่ การจัดเตรียมข้าวของเครื่องใช้ การดำเนินการต่างๆ ของนักเรียนทุกคน เมื่อชำระแล้ว ทางสถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจองทุกกรณี

          - การชำระค่าเรียนจะต้องชำระให้ตรงภายในแต่ละงวดที่กำหนด หากไม่สามารถชำระตามกำหนดได้ ให้ทำเรื่องผ่อนผันกับทางสถาบันฯ เป็นกรณีไป และทางสถาบันฯจะมีค่าปรับในกรณีที่ชำระค่าเรียนล่าช้าด้วย

          - หากชำระค่าเรียนไม่ครบตามตกลงทางสถาบันฯจะดำเนินการส่งจดหมายแจ้งหนี้ พร้อมทั้งสงวนสิทธิ์การยกเลิกคอร์สเรียนของนักเรียนทุกกรณี หากผิดข้อตกลงทางสถาบันฯจะดำเนินการทางกฏหมายในการติดตามหนี้

         
         
สิ่งที่นักเรียนจะได้รับการฝึกเพิ่มเติม
          1. ความรับผิดชอบต่อพื้นที่ และของใช้ส่วนตัว เช่น การทำความสะอาดพื้นที่ตู้ เตียงของตน การจัดเก็บสิ่งของเข้าที่ให้เรียบร้อย

          2. การฝึกเรื่องความอดทน ทางสถาบันฯจะมีการอบรม ทำโทษ นักเรียน เมื่อนักเรียนปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ ไม่รักษาเวลา การทำโทษจะทำเพื่อเป็นการตักเตือน เช่นการสั่งยึดพื้น พุ่งหลัง ลุก – นั่ง ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความอดทนให้กับนักเรียน ให้มีความกระตือรือร้น มีระเบียบวินัยมากขึ้น และฝึกความรับผิดชอบ         

          3. ความมีน้ำใจต่อส่วนรวมและครอบครัว CadetCentre ในบางครั้งทางสถาบันฯอาจจะต้องขอแรง ขอความร่วมมือน้องๆช่วยยกของ หรือจัดเก็บสิ่งของในลักษณะภาพรวมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้เพื่อสร้างความสามัคคีและความเป็นพี่ เป็นน้อง รวมทั้งสร้างให้น้องๆมีจิตอาสาให้มากขึ้น และให้รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

สิทธิประโยชน์ ที่นักเรียนจะได้รับ  ในกรณีที่สอบเตรียมทหารไม่ผ่าน และอายุยังไม่เกินเกณฑ์สอบในปีต่อไป
          - นักเรียนคอร์สประจำที่สอบผ่านรอบวิชาการแต่ไม่ผ่านรอบสอง(สอบพลศึกษา) จะได้สิทธิ์ยกเว้นค่าเรียนในคอร์สประจำ แต่ในส่วนค่าใช้จ่ายที่เป็นของใช้ส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร ค่าซักเสื้อผ้า ค่ารถรับ – ส่ง ฯลฯ ชำระตามจริง

ข้อห้าม และการถูกลงโทษ
         
- ห้ามนักเรียนขโมยของ ทั้งของสถาบัน ของเพื่อนๆคนอื่นๆ หรือของจากร้านค้าภายนอกเด็ดขาด หากตรวจพบ ทางสถาบันฯจะตัดสิทธิ์ในการเรียนทันที ในกรณีที่ของใช้ส่วนตัวหมด หรือเงินที่พกติดตัวไม่เพียงพอ ให้ปรึกษากับครูฝ่ายบริหารเท่านั้น

          - ห้ามนักเรียนสูบบุหรี่ หรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งหมด หากตรวจพบ ทางสถาบันฯจะตัดสิทธิ์ในการเรียนคอร์สประจำทันที

          - ห้ามพูดจา ยุยง หรือทำให้เกิดความแตกแยกในหมู่นักเรียน หรือคุณครู หากตรวจพบทางสถาบันฯจะทำการตักเตือนนักเรียน หากยังพบความผิดครั้งที่ 2 จะมีบทลงโทษตามความเหมาะสม

          - เมื่อกลับถึงสถาบันฯจะต้องทำการฝากโทรศัพท์ทันที หากตรวจพบนำไว้ที่ตัว เบื้องต้นทางสถาบันฯจะทำการตักเตือนนักเรียน หากยังพบความผิดครั้งที่ 2 จะมีบทลงโทษตามความเหมาะสม
         - ถ้านักเรียนทำสิ่งของ ของสถาบันฯชำรุดเสียหาย นักเรียนจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย ตามราคาสิ่งของที่ชำรุดนั้นๆ

ข้อแนะนำจากสถาบันฯ

          โทรศัพท์มือถือ : หากนักเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจเต็มที่ และพร้อมที่จะทุ่มเทเวลาในการเรียนและทบทวนหนังสือ สถาบันฯแนะนำให้เปลี่ยนรุ่นโทรศัพท์มือถือเป็นแบบปุ่มกดธรรมดา 

          การบ้านที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ : ทางสถาบันฯมีคอมพิวเตอร์สำหรับการทำงานจำนวน 3 เครื่องเพื่อให้น้องๆ ใช้งานในการทำรายงาน หรืองานค้นหาข้อมูลต่างๆ พร้อมกับเครื่อง Printer เพื่อให้พิมพ์งานหรือการบ้านส่งได้

          เสื้อผ้า ชุดนักเรียน ชุดกีฬา ชุดนอน : น้องๆจะต้องเขียนชื่อเสื้อผ้า ทุกตัว เพื่อเวลาแจกคืนจะได้รับ ไม่สลับกับเพื่อนๆคนอื่นๆ ในส่วน กางเกงใน ถุงเท้า น้องๆจะต้องซักเอง ตากเอง ต้องรับผิดชอบของตนเอง