Cadet Centre กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง

ปี 54

รายชื่อนักเรียน สถาบัน Cadet Centre ที่สอบผ่าน ในปี 2554
ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน สอบติดรอบแรก สอบติดรอบสอง ช้างเผือก ทอ.
1 ศรนรินทร์ ชัยยอดพรม มารีวิทย์ สัตหีบ ทร. ที่ 1  ทร. ที่ 1 2
2 ณัฐดนัย เสงี่ยมวิบูล มารีวิทย์ สัตหีบ ทร. -

ผลงานปี 54