Cadet Centre กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง

3

ระเบียบการ ของการสมัครสอบ นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปี 58
ดาวโหลดได้ที่นี่
ระเบียบการ ฉบับย่อ http://bit.ly/rpca_58
ระเบียบการ ฉบับเต็ม http://bit.ly/rpca_58_2

ระเบียบการ สำหรับนักเรียนโควต้า 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
http://bit.ly/rpca_south_58