Cadet Centre กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจหญิง

ภาษาไทย ข้อ 54 - 60

ข้อสอบ ภาษาไทย โครงการช้างเผือก นายเรืออากาศ ประจำปีการศึกษา 2558 สอบเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2557

53 - 60. เฉลยข้อสอบเตรียมทหาร

 ดาวโหลดข้อสอบ